Da er kabalen med treningstider lagt – denne gangen i veldig god tid før sesongstart. Selv om tabellen med treningstider ser enkel ut, så er den i virkeligheten ganske vanskelig å lage – spesielt fordi de fleste av våre trenere selv er utøvere og «kollisjoner» må unngås.

Videre er det lagt til grunn at PW ikke skal trene etter kl. 19:30 og at juniorer ikke skal trene etter kl. 21:00.

Til høsten skal vi trene i Trondheim Spektrum hall A (nyhallen på nordsida) mandager og torsdager, samt i Flatåshallen onsdager og søndager slik som de siste sesongene. Begge lokasjonene har gode kollektivmuligheter mhp. transport – se ATB sine hjemmesider.

Blanke ruter i treningsplanen er beregnet for frivillige treninger – eksempelvis for GS og PS eller andre som ønsker det. Forutsetningen er at mattefelt etc. flyttes tilbake til lagerrommene etter endt økt. Dette er et kollektivt ansvar og vi håper at alle forstår og respekterer det.

Det tas forbehold om mindre endringer i treningstider på et senere tidspunkt – etter at lagsammensetninger for høyere levels for hhv. junior og senior er avklart.

I forrige sesong var det en begrensning på 20 utøvere pr. lag pga. pandemisituasjonen. Denne begrensningen er ikke lenger tilstede, og vi legger derfor til grunn at vi kan ta inn fulle lag fra høsten av.

Vi gleder oss veldig til en ny sesong – full av aktiviteter og muligheter!

Klikk her for å se treningstidene:

Treningstider-21_22