Trenerteamet

Trenerteamet 2022/2023

Trenerteamet i Nixies består av nåværende og tidligere utøvere som elsker sporten.

De har kurset seg for å bli gode trenere og bidra til at flere får lære cheerleading! Nixies legger vekt på oppdatering og videreutvikling av trenerteamet gjennom årlige kurs og konferanser i tillegg til interne worskhops.

Videre legger vi vekt på at våre trenere skal være gode rollemodeller.

Noen av våre trenere har erfaring fra andre klubber.

Mange av våre trenere har gjennomgått Trener 1-kurs i regi Norges Amerikanske Idretters Forbund.

  • Teamansvarlig Senior:
  • Teamansvarlig Junior: 
  • Teamansvarlig Youth:
  • Teamansvarlig PeeWee:

Senior

Assistenttrener

Navn: Mike Sealand
Alder:
Aktive år: 
Trener siden: 
Kursing: 
Kontakt:

Assistenttrener

Navn: Majlen Høvik
Alder:
Aktive år: 
Trener siden: 
Kursing: 
Kontakt:

Junior

Hovedtrener

Navn: Lone Skjelten
Alder: 20 år
Aktive år: 2013 – dd
Trener siden: 2017
Kursing: Grunnkurs Cheerleadning, Aktivitetslederkurs og Trener 1Teipekurs. Regelkurs, turnkurs og PS/coed-kurs. Varsity Conference 2019, NAIF Trenersamling 2022
Kontakt: 901 45 071 || loneskjelten10@gmail.com

Assistenttrener

Navn: Emily Boros
Alder: 23
Aktive år: 2016 – 2019
Trener siden: 2018
Kursing: Aktivitetslederkurs, grunnkurs cheer, stuntekurs, turnkurs, førstehjelpskurs, trener 1 og NAIF Trenersamling 2022
Kontakt:
emily@boros.no || 41392306

Hovedtrener

Navn: Kine Kalstad
Alder: 20 år
Aktive år: 2013 – dd
Trener siden: 2016
Kursing: Grunnkurs Cheerleadning, lederkurs for ungdom, aktivitetslederkurs og Trener 1Teipekurs. Regelkurs, turnkurs og PS/coed-kurs. Varsity Conference 2019
Kontakt: 920 50 952 || kinekalstad01@gmail.com

Assistenttrener

Navn: Nora Ånestad Hatteland
Alder:
21 år
Aktive år:
2012 – 2020
Trener siden:
2014
Kursing:
Grunnkurs Cheerleadning, Førstehjelpskurs, Regelkurs, The Varsity Experience 2019, NAIF Trenersamling 2022, Instruktør i Trollcheer
Kontakt:
415 29 412 || norahatt@gmail.com

Youth

Hovedtrener

Navn: Emilie Angell Veglo-Hahn
Alder: 15 år
Aktive år: 2015 – dd
Trener siden: 2020

Kurs: Grunnkurs cheer, NAIF Trenersamling 2022

Kontakt: emiliehahn.eh@gmail.com  98122131

Assistenttrener

Navn: Stian Uran
Alder: 23 år
Aktive år: 2016- d.d.
Trener siden: 2020
Kursing: Grunnkurs Cheerleadning, NAIF Trenersamling 2022, PS og turnkurs.
Kontakt:
971 54 428 || stiian96@hotmail.com

Assistenttrener

Navn: Frida Elise Gjønvik
Alder: 18 år
Aktive år: 
Trener siden: 2022
Kursing: NAIF Trenersamling 2022
Kontakt:

Hovedtrener

Navn: Nora Eik-Nes
Alder:
Aktive år:
Trener siden: 

Kurs: 

Kontakt: 

Assistenttrener

Navn: Ida Marlen Feirud Dybvik

Aktive år: 2015 – d.d.
Trener siden: 2021
Kursing: Grunnkurs cheer, NAIF Trenersamling 2022

Kontakt: 45441305 ||

PeeWee

Hovedtrener

Navn: Mia Karoline Sve
Alder: 22 år
Aktive år: 2012-dd
Trener siden: 2018
Kursing: Grunnkurs cheerleading, regelkurs. Aktivitetslederkurs og Leder kurs for ungdom, NIF lederkurs for ungdom, Teipekurs, Turnkurs og NAIF Trenersamling 2022
Kontakt: 954 87 910 || miaksve@gmail.com

Assistenttrener

Navn: Mia Gjengår Slupphaug
Alder: 
Aktive år:
Trener siden: 2022
Kursing:
Kontakt: ||

Assistenttrener

Navn: Håp Skattem
Alder: 
Aktive år:
Trener siden: 2022
Kursing:
Kontakt: ||

Hovedtrener

Navn: Solveig Rånes
Alder: 22 år
Aktive år: 
Trener siden: 2021
Kursing: 
Kontakt: 

Assistenttrener

Navn: Kayla Neil

Alder:
Aktive år:
Trener siden: 2022
Kursing:
Kontakt: 

Assistenttrener

Navn: Ingeborg Uthus

Alder:
Aktive år:
Trener siden: 2022
Kursing:
Kontakt: 

Assistenttrener

Navn: Ina Grønningsæter Kristiansen

Alder:
Aktive år:
Trener siden: 2022
Kursing:
Kontakt: 

Hovedtrener

Navn: Tuva Paulsen
Alder: år
Aktive år:
Trener siden: 2021
Kursing:
Kontakt:

Assistenttrener

Navn:  Tiril Rekstad Jøssund
Alder:
Aktive år:
Trener siden: 2022
Kursing:
Kontakt: ||

Assistenttrener

Navn: Silje Moen Ottem
Alder:

Aktive år: 
Trener siden: 2022
Kursing:
Kontakt:

Assistenttrener

Navn: Lone Wilmann Bakken
Alder:
Aktive år:
Trener siden: 2022
Kursing:
Kontakt: