VIKTIG ENDRING

Grunnet nye, oppdaterte retningslinjer fra Trondheim kommune som er strengere NAIF (Idrettsforbundet) sine retningslinjer har vi måttet gjøre om på våre treningstider.

Da vi har begrenset halltid til rådighet, vil de nye retningslinjene dessverre også medføre at enkelte PeeWee utøvere må flyttes over på nye lag. Foresatte/ utøvere som blir berørt får direkte info fra medlemsansvarlig.
De nye tidene vil gjelde frem til restriksjonene oppheves. Når vi etter hvert kan gå over til “normal” treningsplan, vil det bli noen justeringer for å sikre kontinuitet i tilbudet.

Bakgrunn: Trondheim kommune sendte nylig ut oppdaterte retningslinjer for bruk av haller i regi av kommunen.
Kommunen har i disse retningslinjenen satt et fast maksantall på 40 utøvere (maks 20 stk pr gruppe – med avstand mellom) uavhengig av hallstørrelse.
Disse retningslinjene er strengere en retningslinjene fra Norges Idrettsforbund, som lå til grunn for den opprinnelige treningsplanen vår.
Vi har derfor dessverre måttet gjøre om på treningsplanen, og av samme årsak blitt nødt til å sette et maksantall på 20 utøvere pr lag (slik at to lag kan trene samtidig).
Da vi har begrenset halltid til rådighet, vil dette dessverre medføre at enkelte PeeWee utøvere må flyttes over på nye lag.

Seniorer over 20år kan fortsatt ikke stunte og trene cheer som normalt. Senior treningene blir derfor planlagt og skreddersydd slik at man får både felles trening innen retningslinjene, og stunting for de som har mulighet til det.
I tillegg oppfordres alle seniorer tom 19 år til å benytte seg av stuntetid på mandager, hvor det blir felles senior treninger.
Utøvere over 20 år får 50% reduksjon i treningsavgiften frem til nyttår som et resultat av dette.

Vi beklager kort varsel før sesongstart, og lover å utvide tilbudet straks vi har mulighet til det.

 

Trenigstider og steder for sesongen 2020/2021

Vi gleder oss til en spennende sesong i 2020/ 2021 blant annet håper vi å endelig få gjennomføre vår egen nasjonale cheerleadingkonkurranse “Trondheim Open” i Spektrum i 17.-18. April 2021!

Vi har også viktige smittevernregler som alle må sette seg godt inn i og følge på trening.
Hjelp de mindre utøverne med å lese gjennom og forstå reglene før dere skal på trening, så sikrer vi trygge og gode treninger sammen.
Du finner smittevernreglene – her

Oppstart for høstsesongen blir 1. September

NB! Det kan forekomme endringer etter uttaket, hvis dette blir nødvending mtp lagsammensetning på de ulike lagene

Bla i ukene (pil) for å se treningstider (inkl. ferier og røddager)
NB! forbehold om at endringer kan forekomme frem til sesongstart.