Medlemsinformasjon

Viktig informasjon til utøvere/foresatte i Nixies

Velkommen som utøver/forelder i Trondheim Cheerleadingklubb – Nixies Cheerteam! Under følger litt informasjon om idretten cheerleading, hvilke partier vi tilbyr og link til priser.

For informasjon om aktiviteter og nyheter, følg oss på Facebook: “Nixies Cheerteam Trondheim” og meld deg inn i gruppen “Hele Nixies“. De ulike lagene har også egne grupper/ sider, spør trener om dette. Vi bruker også Spond aktivt i forhold til informasjon.

Priser og påmeldingsinfoLisens og forsikring

Hva er cheerleading?

Dette er en lagidrett der alles innsats vektes like høyt.
Cheerleading er en konkurranseidrett der lagene bedømmes for sine koreograferte show. Rutinene inneholder blant annet pyramider, kast, cheer (som er rop), hopp, turn og stunts.

I Nixies har vi treningspartier for både små og store, gutter og jenter. Vi har konkurrerende og ikke konkurrerende partier.
På våre rekruttpartier er det ingen krav til tidligere erfaringer eller fysiske ferdigheter for å begynne. Her er det åpent for alle gjennom hele sesongen. På våre konkurrerende partier kreves det grunnleggende ferdigheter i sporten. Konkurransepartiene er uttaksregulert. Uttaket foregår i begynnelsen av sesongen, og alle deltar på uttaket uavhengig av hvilket lag man har vært på tidligere. Det er ikke er sikkert man kommer på samme lag som forrige sesong. Verd å merke seg; Nye utøvere kan bli tilbudt plass på konkurranseparti som fast/reserveutøver dersom han/hun a) er over 11 år, b) mestrer grunnleggende ferdigheter som trengs på laget / i sporten og c) konkurranselag har behov for flere utøvere. Overganger mellom lagene i løpet av sesongen kan også forekomme. Slike overganger gjøres i samarbeid mellom utøver, foresatt og trener for begge lag, samt sportslig komité.

Les mer her

Når man begynner på et konkurranseparti, forplikter man seg til å fortsette ut hele av sesongen (høst+vår) og det er pliktig oppmøte på alle treninger (se treningskrav nedenfor). Vi har uttak til konkurranselagene hver høst, for alle over 12 år. Man kan ikke være medlem av to konkurranselag samtidig. Det er som en hovedregel ikke anledning til å stille som utøver på et lag man er trener for. Både lagkompiser og trenere er avhengige av 100% fokus og innsats for å nå lagets mål både i oppkjøring og i konkurranser. Unntak kan forekomme ved behov for reserve grunnet skader eller lignende i oppkjøring eller i konkurransesistuasjon.

I tillegg til treningsavgift kommer utgifter i forbindelse med konkurranser på ca kr 4.500,- -5.000,- pr. konkurranse. Lagene deltar på 2-4 konkurranser i året. Når man begynner på et konkurranseparti, forplikter man seg til å fortsette ut hele sesongen (høst+vår) og det er pliktig oppmøte på alle treninger. Vi har kartlegging og uttak til konkurranselagene hver høst, for alle over 11 år.

Idrettslisens er obligatorisk, utøvere får ikke delta på verken treninger eller konkurranser uten dette. Idrettslisens fungerer som en idrettsforsikring og koster 625,-. Lisensansvarlig ordner med dette.

Alle utøvere som skal delta på nasjonale konkurranser må ha pass, så fremt noe annet ikke er bestemt. Det er eneste gyldig legitimasjon og må fremvises før konkurransen. Utenlandske statsborgerer må i tillegg ha bostedsbevis.

Alle reiser i forbindelse med konkurranser organiseres av turkomiteen. Klubben har lang erfaring med organisering av turer og velger transport/overnatting ut i fra hva som er mest hensiktsmessig. Som regel er det billigst med buss og det er mest praktisk når vi trenger transport under oppholdet. Vi henstiller foreldre til å akseptere turopplegget som komiteen fremlegger. Hvis noen ønsker annen reisemåte kan man organisere dette selv, men må likevel betale full pris for reisen som klubben organiserer.

Alle lag gjennomfører flere oppvisninger for familie/venner i løpet av året. Dere vil bli bedt om å hjelpe til med oppgaver som kakebaking, kioskvakt og lignende. Av og til gjennomfører vi andre dugnader som f.eks salg.

Vi trenger foreldre som kan fungere som lagkontakt, og foreldre som vil sitte i de ulike komiteene/styret. Klubben er basert på frivillig arbeid.

Treningstider/sted varierer fra sesong til sesong. Klubben har ikke et eget tilholdssted eller hall og er avhengig av tider vi får tildelt fra Trondheim kommune. Vi prøver å fordele tidene mest mulig rettferdig etter nøye vurdering. Dessverre så må noen lag av og til trene tidlig/sent. Vi gjør oppmerksom på at det noen ganger kan bli endringer/avlysninger i treningstid/dag/sted hvis kommunen f.eks skal pusse opp eller det skal være andre arrangementer. Fra ca. 1. mai går kommunen over til sommertid og det vil bli endring av tid/sted.

Dette er noe verken klubben eller trenerne rår over, og det er derfor ikke mulighet for å få refundert treningsavgift om så skulle skje, men vi prøver å erstatte treningstiden så godt det lar seg gjøre. Trening for PeeWee og Comets avsluttes etter sommershow. For øvrig følger vi skolekalenderen.

Treningstider

På våre konkurranselag kreves det at du møter på alle treninger. Hyttetur, bursdag, klassefest o.l. er ikke gyldig fravær. Hvis du er småsyk eller har en skade møter du på trening for å se på hva som gjennomgås slik at du er oppdatert, og trener alternativt dersom det er mulig. Evt. fravær eller behov for tilpasning av treningen grunnet skade/sykdom skal varsles til hovedtrener i god tid. I cheerleading er man nemlig avhengig av at alle er til stede for å kunne trene stunt og formasjoner – når en person er borte går det utover alle de andre lagmedlemmene.

Det anbefales å skaffe seg cheersko, men gode, rene joggesko som sitter godt på foten kan godt benyttes, spesielt av de yngste PeeWee-utøverne. Cheersko er obligatorisk utstyr for alle som går på konkurranselag.

På trening anbefales kroppsnære, fleksible klær som shorts/tights og t-skjorte. Man må kunne bevege seg fritt i klærne, men de bør ikke være store og posete, da man kan hekte seg fast i forbindelse med kast og løft. Håret må bort fra ansiktet, bruk hårstrikk.

På show og opptredener brukes Nixiesdrakt
Draktene eies av klubben, og lånes ut til utøverne i forbindelse med opptredener og konkurranser. Ved sesongstart velges en forelder som draktansvarlig og reiseleder av turkomiteen, denne sørger for utdeling og innsamling av drakter samt vask i henhold til veiledning.

NB! Barna konsentrerer seg best uten foreldrene til stede. Vi ønsker derfor ikke at foreldre er i hallen under trening.

NB! Vi har inntak på lagene kun i avtalte perioder – og enkelte lag har venteliste, ta kontakt på medlemsansvarlig@nixies.no for å høre mer og avtale oppstart. Konkurransepartiene er uttaksregulert. Uttaket foregår i begynnelsen av sesongen, og alle deltar på uttaket uavhengig av hvilket lag man har vært på tidligere.

I Nixies er du medlem helt til du melder seg ut, dvs. at for å fortsette behøver du ikke gjøre noe, men vil du slutte må du enten melde deg ut via Min Idrett eller sende en mail til medlemsansvarlig.

Bli medlemPriser og påmeldingsinfo

Det understrekes at alle former for løft, kast og stunt alltid skal foregå under oppsyn fra en trener og på trygt underlag (mattefelt). Stunt og kast foregår kun på trening, ikke hjemme eller på skolen. Dette av sikkerhetsmessige årsaker, og fordi idrettslisens kun dekker skader som skjer på trening eller i konkurranse. Det anbefales å tegne ekstra ulykkes/skadeforsikring.

Nixies har kontinuerlig fokus på å ha godt oppdaterte og godt kursede trenere som sammen med resten av klubben skal gi de minste utøverne et godt tilbud, som er i samsvar med Norges idrettsforbunds retningslinjer for barneidrett.

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Les mer om barneidrettsbestemmelsene på nettsidene til Norges idrettsforbund.

Barneidrettsansvalig i Nixies er Sportslig leder.

Cheersko: Cheermania

Den offisielle Nixieskolleksjonen produseres av Varsity Norway. Klubben tar opp samlebestilling på treningstøy fra Varsity kolleksjonen, spør trenerne om neste bestillingsrunde.

Nor-Contact Sport på Torvet i Trondheim.
Klubbdress/bag bestilles og betales der – her har du også medlemsrabatt. Fra sesongen 20/21 benytter vi Adidas-produkter.

På Happy Cheerbows kan dere bestille rimelig treningstøy og trøyer med lagets navn på.

Nixies selger supporterutstyr, t-skjorter, og sløyfer på noen av våre arrangement.