Antidoping og ren idrett

Nixies støtter Antidoping Norge, og er den del av ren idrett.

Ingen former for doping vil være akseptert i klubben, og vi forventer at våre utøvere og støttespillere ser viktigheten av å holde klubben og idretten fri for dop og en dopingkultur.

Nedenfor finner du lenker til vår antidopingpolicy, vårt sertifikat (2024) samt en del støttedokumenter vi benytter i forbindelse med samtaler og opplæring av trenere.

Antidoping policy