Antidoping og ren idrett

Nixies støtter Antidoping Norge, og er den del av ren idrett.

Ingen former for doping vil være akseptert i klubben, og vi forventer at våre utøvere og støttespillere ser viktigheten av å holde klubben og idretten fri for dop og en doping-kultur.

Nedenfor finner du lenker til vår antidopingpolicy, og vårt sertifikat.

Antidoping policySertifikat Ren idrett