Cheerleading

Cheerleading oppstod ved Princeton University i USA for over 100 år siden.

Men først på 80-tallet begynte man med egne konkurranser for cheerleadere. Cheerleading er en lagidrett hvor alle utøveres innsats vektes like høyt i en konkurranserutine.

Dette er en konkurransegren der lagene bedømmes både etter vanskelighetsgrad og praktisk gjennomføring av koreograferte show (rutiner) og synkrone bevegelser og timing er viktig. Hvordan elementene utføres er vesentlig. En cheerleader skal vise spirit, styrke og energi som skal smitte over på publikum. En rutine varer i 2:15 min og inneholder bl.a. kast, pyramider, hopp, turn, stunts og cheer (heiarop).

For å kunne kalle det man driver med for cheerleading må alle elementene som er nevnt over være med og brukes sammen. Hver rutine bedømmes av et dommerpanel og lagene blir scoret etter egne «scoresheets» med 100 poeng som maksimal poengsum per dommer.

Det internasjonale forbundet International Cheer Union (ICU) har 3,5 millioner medlemmer i 116 land og jobber i dag med å få cheerleading inn som prøvegren i OL.

Cheerleading i Norge

I Norge startet de første cheerleadinglagene opp så sent som på midten av 90-tallet, men i dag er cheerleading en av landets raskest voksende idretter og er anerkjent av Norges Idrettsforbund som en konkurranseidrett.

I dag er det over 50 cheerleading- og performance cheer klubber i Norge, med mer en 5.000 aktive utøvere.

Norge er i toppen i cheerleading både i Europa og verden, og har mange medaljer fra VM. Norge var med på å starte det europeiske forbundet European Cheer Union (ECU), som har 34 medlemsland og arrangerer EM hvert år. Norge er mestvinnende nasjon i EM med over 100 medaljer.
Det internasjonale forbundet International Cheer Union (ICU) har 3,5 millioner medlemmer i 116 land og jobber i dag med å få cheerleading inn som prøvegren i OL.

NAIF (Norges Amerikanske Idretters Forbund) tilbyr både trenerkurs, dommerkurs og treningsleirer for å utvikle utøvere og trenere i cheerleading i Norge. NAIF arrangerer også uttak og treninger for norges landslag i cheerleading.

Mer informasjon om cheerleading som idrett finner du hos Norges Amerikanske Idretters Forbund.

Cheerdance

En egen gren av cheerleading er cheerdance. Under dance er det to kategorier; hhv. hip hop og pom. Dance bedømmes også i forhold til synkronitet, hurtighet og flyt i rutinen, men skiller seg fra cheerleading ved at det her kun er dans i rutinene. Her gjøres det ikke turn, pyramider, toss eller stunts. Nixies tilbyr nå også dance. Dette er nytt for klubber pr vår 2024. Ta kontakt om du er nysgjerrig.