Kostnader for konkurranselag

Dette er et overslag basert på tidligere turer. De faktisk kostnadene vil variere noe. Vår turkomité jobber alltid med å presse prisene til det ytterste.

Utøvere på konkurranselag MÅ DELTA på alle konkurransene. Det er i tillegg mulighet for en frivillig utenlands/innenlandskonkurranse i vårsessongen. Dette er ikke tatt med i kostnadsoverslaget.

* På kvalifiseringskonkurransene er det normalt kun frokost inkludert, annen mat kjøpes med medbrakte lommepenger. Det vil komme informasjon for hver tur hvordan det blir.

** Pris på treningsleirer avhenger av hva som er inkludert – innleid trener, overnatting, mat etc.