Uttak – kartlegging

Hvorfor kartlegging og uttak?

Konkurranselagene i Nixies velges ut på basis av kartlegging og uttak hver høst. Alle som ønsker å gå i Nixies får tilbud om plass på et lag. Men vi er en klubb med mange dyktige og engasjerte utøvere, og det er ikke alltid plass til at alle kommer inn på laget de ønsker mest. Vi fyller opp lagene så rettferdig som mulig, og vi forventer at utøvere og foreldre respekterer trenerens avgjørelser.

Cheerleading er en idrett som stiller høye krav til en god lagsammensetning. Et godt lag inneholder utøvere med ulike typer ferdigheter som utfyller hverandre. Å ta ut et lag er et puslespill, og trenerne må ta utgangspunkt i mange forskjellige kriterier.

Uttakene baseres på ferdigheter innenfor både styrke, kondisjon, turn, stunt m.m. Disse kriteriene publiseres og informeres om før lagene tar sommerferie, slik at man har mulighet til å trene på disse frem mot høstens uttak.

I tillegg er det ønskelig at alle utøvere på et lag ligger på omtrent samme nivå ferdighetsmessig. Både for å sikre en god progresjon for laget i sesongen som kommer, og ikke minst for å ivareta sikkerheten når laget skal lære nye elementer.

Videre må laget bestå av et riktig antall av både flyere, baser og bakpersoner. På grunnlag av dette kan man ikke ta ut f.eks. 15 flyere på ett lag.

Hvert lag av flere kjernegrupper med utøvere hvor alle har hver sine spesialiserte oppgaver. Laget opptrer sammen som en helhet og stunter sammen og bygger formasjoner både i små og større grupper. Lagene må derfor bestå av et riktig antall utøvere i hver posisjon, som alle spesialiserer seg på sine roller med det ansvar og de teknikker som hver posisjon krever.

En kjernegruppe består av:

  • En back/ bakperson som har ansvar for bakerste bakkeposisjon
  • To baser, en med ansvar for venstre bakkeposisjon, og en med ansvar for høyre bakkeposisjon
  • En flyer, som har ansvar for posisjonene i luften/ over bakkenivå.

På et uttak vil man i praksis derfor konkurrere med andre som ønsker seg samme rolle på laget, men ikke med utøvere som søker andre posisjoner, og noen roller har mer konkurranse en andre, litt avhengig av hvilket lag man stiller på uttak til.

Juniorlagene

(11-15 år)

For de yngste juniorutøverne (11-13 år) baseres laguttakene også litt på alder, for å sikre en trygg og god progresjon i idretten i henhold til barneidrettsbestemmelsene. Juniorutøverne har i tillegg mulighet for å søke om å komme på samme lag som venner eller søsken, men i slike tilfeller kan man ikke forvente å komme inn på Junior Starlight og Junior Elite. Trenergruppen for junior vil plassere utøvere som søker om slik samplassering på det laget de passer best som en helhet.

Trenerteamet

Før uttaket

Det er viktig at utøvere og foreldre (hos yngre utøvere), avklarer sine forventninger i forkant av uttakene. Uttakene blir foretatt på grunnlag av mange ulike kriterier, og treneren har tatt utgangspunkt i lagets helhet. Om utøveren er skuffet over laguttaket, er det viktig at foreldre er med på å motivere utøveren til god innsats på laget sitt. Dette er avgjørende for trivselen til alle på laget og er grunnlaget for god videre utvikling, frem mot eventuelle nye uttak og kartlegginger.

Det er ikke sikkert du kommer på samme lag som forrige sesong, og det er veldig få som for eksempel går rett fra Peewee til Junior Elite eller rett fra Junior Elite til Senior Level 6. Lagene tas ut som en helhet med bakgrunn i ovenfor nevnte kriterier, det er lurt å spørre trenerne på forhånd for å få innspill på hvilken nivå man ligger og bør søke. – stå på og prøv igjen på neste uttak.

Alle som vil trener cheerleading får tilbud om en plass på et lagene våre. De aller fleste vil oppleve å havne på et annet lag en sitt førsteønske flere ganger i løpet av sin tid som cheerleader, men alle lag har trivelige utøvere og engasjerte trenere. Med god egeninnsats og positiv innstilling vil man trives og utvikle seg på laget sitt.

Utøveren avgjør selv hvilket lag man ønsker å ha som førsteønske, men vi anbefaler å spørre trenerne dine om hvilket nivå de anbefaler deg å søke på, og hva de anbefaler deg å jobbe med frem mot uttak og gjennom sesongen.

Vi anbefaler alle utøvere å opprettholde treningen i forkant av uttakene. Man bør også møte på åpne treninger som holdes uken før uttaket.

Trenerteamet

De økonomiske forpliktelsene ved å bli tatt ut til et elitelag bør tas med i betraktning før man møter på et uttak. Noen av lagene reiser på flere turer og konkurranser enn andre lag, hvilket medfører økte kostnader.


Etter uttaket

Resultatet av uttaket publiseres på hjemmesiden 2 døgn etter uttaket. Alle som møter på uttak skal få tilbud om et lag.

Det er helt lov å være skuffet hvis du ikke kommer inn på laget du helst ønsker. Likevel er det også en mulighet for å jobbe videre slik at du til slutt når målene dine. Det er derfor mulighet for å be om tilbakemelding om hva som gjorde at du ikke nådde helt opp dette året. 24 timer etter uttaket kan du sende e-post til trener på laget for å få vite hva du kan jobbe videre med. Grunnen til at du må vente 24 timer etter uttaket er at vi opplever mange skuffete utøvere og foreldre, og at det kan være fint å få litt tid til å reflektere selv før e-posten sendes.