Rookies – 12 år+ (nybegynere)

Rookies er laget for deg som er helt ny innen cheerleading. På dette laget kreves ingen forkunnskaper. Her fokuserer vi på basic øvelser, både innen hopp, turn og stunt. Laget jobber mot en eventuell deltagelse på konkurransen Summer Open i 2 semester, i tillegg til forskjellige arrangement i klubbens regi.
Utøvere på Rookies har mulighet til å bli tatt opp som utøver på uttaksregulerte konkurranse lag i løpet av sesongen, ved behov. Dette gjøres i samråd med trenerne for begge lag, samt i åpen kommunikasjon med utøver og foresatte. Priser og påmeldingsinfo. finner du her.

Senior Coed 5 – 15 år+ (nybegynnere og ferske elite utøvere)

Dette er ett nystartet inntaksregulert konkurranselag med treningskrav, som skal konkurrerer i level 5. På dette laget kreves få forkunnskaper, og det er åpen for alle, både gutter og jenter. Laget trener målrettet frem mot flere konkurranser i sesongen, hvor hovedmålet er Norwegian Cheer League for level 5 (senior). Takker du ja til en plass på et konkurranseparti, forplikter du deg til å fortsette ut hele sesongen (høst+vår) og delta i alle innenlandskonkurranser. Priser og påmeldingsinfo. finner du her.

På konkurranselag vil det i tillegg til treningsavgift tilkomme utgifter i forbindelse med konkurranser innenlands på ca. kr. 2500-3500 pr. konkurranse (2-4 konkurranser i året). Evt. deltakelse på utenlandsturer (valgfritt) vil være en del dyrere.

Senior Coed 6 – 15 år+

Nixies Coed Elite er et inntaksregulert konkurranselag med treningskrav, som konkurrerer i level 6. Coed betyr at lag består av både gutter og jenter. Laget trener målrettet frem mot flere konkurranser i sesongen, hvor hovedmålet er Norgesmesterskap for level 6 (senior). Takker du ja til en plass på et konkurranseparti, forplikter du deg til å fortsette ut hele sesongen (høst+vår) og delta i alle innenlandskonkurranser. Priser og påmeldingsinfo. finner du her.

På konkurranselag vil det i tillegg til treningsavgift tilkomme utgifter i forbindelse med konkurranser innenlands på ca. kr. 2500-3500 pr. konkurranse (2-4 konkurranser i året). Evt. deltakelse på utenlandsturer (valgfritt) vil være en del dyrere.

Senior Allgirl 6 – 15 år+

Nixies Senior Allgirl Elite er et inntaksregulert konkurranselag med treningskrav, som konkurrerer i level 6. Dette er et rent jentelag. Laget trener målrettet frem mot flere konkurranser i sesongen, hvor hovedmålet er Norgesmesterskap for level 6 (senior). De fleste utøverne på laget har gått på cheerleading i flere år, og er nokså erfarne. Laget har deltatt i level 6 siden 2014! Takker du ja til en plass på et konkurranseparti, forplikter du deg til å fortsette ut hele sesongen (høst+vår) og delta i alle innenlandskonkurranser. Priser og påmeldingsinfo. finner du her.

På konkurranselag vil det i tillegg til treningsavgift tilkomme utgifter i forbindelse med konkurranser innenlands på ca. kr. 2500-3500 pr. konkurranse (2-4 konkurranser i året). Evt. deltakelse på utenlandsturer (valgfritt) vil være en del dyrere.

Group stunt

Group stunt er en tilleggsaktivitet for trenere og utøvere på konkurranselag.
For å delta på group stunt må man altså være utøver og/eller ansatt som trener.

Opptakskrav

Kravene kan variere noe fra sessong til sessong, du finner en oppdatert oversikt for de ulike lagene her

Treningskrav:

I cheerleading er du avhengig av at alle er til stede for å kunne trene stunt og formasjoner – når en person er borte – går det utover ALLE de 29 andre på laget.
På våre konkurranselag kreves det derfor at du møter på alle treninger. Hyttetur, bursdag, klassefest o.l. er ikke gyldig fravær. Dersom du er småsyk eller har en skade møter du på trening for å se på hva som gjennomgås slik at du er oppdatert, og trener alternativt dersom det er mulig. Evt. fravær skal varsles til hovedtrener i god tid.