Uttakstrening til Nixies nye tilbud innenfor hip hop og deltakelse i konkurranse-crew, vil gjennomføres på RAW dansestudio mandag 12. august fra kl 18-20 (oppmøte og registrering kl 17.30). Uttakstrening vil ledes av Mina Skjervheim m.fl. Uttakstreningen vil bli filmet som et hjelpemiddel for trenere til uttak.

Link til påmeldingsskjema:  https://forms.gle/uYBCiCgm3fAzHpco8

Dansere i Mic Drop velges ut på grunnlag av en uttakstrening. De som eventuelt ikke blir tatt ut, får tilbud om å danse på et rekrutteringslag som samarbeider med trenere for konkurransecrewet. Det vil være uttak en gang i året.

Uttak følger Nixies sitt reglement for kartlegging og uttak, og prosessen søkes å være så rettferdig som mulig. Det forventes at utøvere og foreldre respekterer trenerens avgjørelser.

Uttak baseres på:

  • ferdigheter i danseteknikk og grunnleggende basisferdigheter på et visst nivå
  • attitude/formidlingsevne/kontakt med publikum
  • styrke
  • kroppsbeherskelse (myk/tøyelig)
  • kondisjon
  • motivasjon og innsats for utvikling
  • oppmøte og holdninger
  • respekterer generelle retningslinjer for Nixies (se hjemmesiden)

Disse kriteriene for uttak kommer i tillegg til at dansere på uttak skal danse en kort koreografi i gruppe. Denne koreografiens publiseres på hjemmesiden i god tid før uttakstrening slik at interesserte kan øve før uttak.

På hjemmesiden vil også trenere publisere linker der interesserte kan se hva det kan være lurt å trene på til uttak. Uttak vil gjøres innen to dager etter uttakstrening der danser må signere kontrakt innen en uke. Dansere under 18 år må ha foresattes underskrift i tillegg til sin egen. Før den tid avholdes et foreldremøte der det gis utfyllende informasjon.

De som tas ut til Mic Drop må delta på alle konkurranser. Det er ønskelig at konkurranse-crewet skal være 16 dansere med tanke at enkelte konkurranser har dette antallet som et krav. Men det kan også bli færre hvis ikke tilstrekkelig mange svarer til kravene, og man vil da søke dispensasjon for å delta på konkurranser.

Crewet vil trolig trene mandager og torsdager. Det blir også lagt opp til egentrening styrke mm. i på et fast sted en kveld i uka.

Mer informasjon om tid og sted kommer på hjemmesiden så snart dette er klart.

Konkurransecrewet vil høsten 2024 delta på nasjonale konkurranser, og det vil i samarbeid med foreldre og dansere legges planer for våren 2025 og antall konkurranser og evt. reiser. Det er mulighet for en frivillig innenlands- /utenlands konkurranse i løpet av et treningsår. Dette er ikke tatt med i kostnadsoverslaget under.

Kontingent og treningsavgift: 5.500 kr/år.

Lisens: 625 kr/år

Innenlandskonkurranse (ikke frivillig): 4.500- 5.000 kr/år.

NM for kvalifiserte lag og evt utenlandskonkurranser kommer i tillegg.

For treningssamlinger i trøndelagsregionen tilkommer ca 500- 2.000 kr alt avhengig av sted/reise/trenere/opphold/kost m.m.

NB! Det kan komme justeringer på kostnader.

NB! Det forventes at foreldre og dansere deltar på dugnadsarbeid gjennom hele året for å tjene inn penger til laget.