Uttak sesongen 21/22

Senioruttaket vil foregå onsdag 25. august og vil være et felles uttak for alle seniorlagene i klubben. Uttaket vil starte kl 17.00 med registrering samt oppvarming på egenhånd. Uttaket starter kl 17.30 og da må alle være registrert og ferdig varmet opp.

 

Åpne treninger

Åpne treninger før uttaket vil være onsdag 18. August kl 19.00-21.00 og søndag 22. August kl 19.00-21.00. Disse treningene vil være med opplegg fra seniortrenerne. Det vil også være mulighet for frivillig trening 18. august fra 21.00-22.00 og 22. august fra 20.00-22.00.

 

Utøvere født i 2006

Utøvere født i 2006 kan velge om de ønsker å søke junior eller senior til høsten. Klubben oppfordrer alle til å søke senior, men dette er et individuelt valg som vi anbefaler alle utøvere å snakke med foresatte om. Noen føler seg klare for senior, andre ikke og dette er et individuelt valg. Dersom man er usikker anbefaler vi å ta kontakt med trenere enten på junior eller senior så de kan gi deg råd og veiledning. Alle som søker senior og møter opp på senioruttak vil få plass på et av seniorlagene våre. Når man har møtt på senioruttak vil man ikke få mulighet til å gå på junioruttak etterpå uansett utfall på uttaket. Grunnen til dette er at vi ønsker at de som stiller på senioruttak gjør det fordi de ønsker å være seniorutøvere, ikke bare fordi de vil gå på et bestemt lag.

 

Påmelding

For å delta på senioruttaket må man fylle inn et skjema på forhånd, link her: (https://forms.gle/yW2ocdZV15m8fqww8). I skjemaet må utøverne fylle ut navn og kontaktinfo, hvilket lag de gikk på i fjor, hvilken posisjon de har, hvilket nivå de ønsker seg til og litt annen informasjon for å hjelpe trenerne sette sammen et lag som vil fungere bra sammen. Trenerteamene for lagene som har uttak sammen vil snakke sammen før, under og etter uttaket, og har som mål å plassere alle utøverne på laget de vil få mest utbytte på trening, og oppleve mest utvikling. Selv om man søker et av level 6 lagene er man ikke garantert plass på et av disse.

 

Senior 5 – Et lag Nixies ønsker å satse spesielt på kommende sesong

Senior 5 er et lag Nixies ønsker å satse på, og vi har stor tro på at vi kan utvikle det et av de beste senior 5 lagene i Norge. For å vise dette har klubben valgt å sette inn ekstra økonomiske ressurser mot laget og vil derfor være med å sponse en teambuilding-tur for laget; denne vil bli nærmere planlagt utover sesongen da vi må se an covid-19 situasjonen. Det vil nok også komme en liten egenandel for turen, men dette blir nærmere avklart når turen blir planlagt.

 

Hva skjer på uttaket?

Uttaket starter med registrering og oppvarming på egenhånd. Vi går så videre til turn-delen. Her tar vi inn grupper på 5-10 bak en skillevegg hvor alle vise sin beste stilleturn og løpeturn. Flyere skal i tillegg vise sin beste forover posisjon, og bakover posisjon. Etter dette går vi videre til stunt. Trenerne setter sammen stuntegrupper og gir noen anbefalinger om stunt å jobbe med. Vi bytter rundt på gruppene ved behov – og for at alle skal få vise seg frem. Trenerne passer på at alle blir sett under stuntedelen, og vil gå rundt hele tiden og observere. Til slutt har vi en styrke- og kondisjonstest som vil forklares nærmere på uttaket.

 

Publisering av resultater

Resultatet fra uttaket vil publiseres på nettsiden vår 48 t etter endt junioruttak. Alle utøvere vil få en mail med informasjon om hvilket lag de har kommet inn på ca 24 t etter endt uttak. Her vil man få en svarfrist på å godta plassen sin, og dersom man ikke har kommet inn på ønsket lag vil man få mulighet til å spørre om begrunnelse ved å kontakte sportslig leder på mail; sportslig@nixies.no. Det er kun henvendelser sendt til denne mailen etter mail med plassering er sendt som vil bli besvart. Sportslig leder vil ikke lese mailer som blir sendt rett etter uttak, da vi ofte opplever at forhastede reaksjoner ikke alltid er de mest konstruktive eller gjennomtenkte. Det vil være representanter fra sportslig komite og en ekstern trener på hvert uttak for å sikre at uttaket er rettferdig og etterprøvbart. Denne prosessen har vi hatt fokus på å forbedre det siste året da vi ønsker at alle utøvere skal føle seg sett og ivaretatt gjennom prosessen.

 

Hva ser trenere etter når de setter sammen et lag?

Mange utøvere kommer på uttak, og sportslig komite og trenernes ansvar er å gi alle et mest mulig rettferdig uttak, både for de som har vært seniorer lenge, de som aldri har vært på uttak før, de som kommer fra junior, og de som kommer utenfra fra andre klubber og idretter. Cheerleading er en kompleks idrett og er veldig avhengig av hver enkelt utøver. Å sette sammen et lag er et stort og vanskelig puslespill hvor alle brikkene må passe sammen. På et lag har man optimalt 20-24 utøvere som skal konkurrere.

 

For å forklare litt av hvordan trenerne setter sammen et lag vil vi låne et eksempel fra NRC Tigers:

En konkurranserutine kan inneholde maks 24 utøvere så vi tar utgangspunkt i dette videre i eksempelet: På for eksempel et all girl lag trenger trenerne 24 utøvere som skal settes sammen i 6 stuntegrupper. Hver stuntegruppe består av 4 utøvere; A B C D; A er bakperson, B er hovedbase, C er sidebase, D er flyer. Et lag trenger derfor 6 stk av A, 6 stk av B osv. Det er derfor ikke plass til for eksempel 8 stk av D, for da vil man plutselig mangle 2 stk av noe annet og man får ikke lenger seks stuntegrupper som man ønsker for å oppnå best mulig score i rutinen. På senior level 6 lag bygger man i tillegg 3-etasjes pyramider, og her er man da avhengig av ulike ”spesial-posisjoner” for å få puslespillet til å gå opp. Det vil si at alle flyerne (D) ikke bare skal være flyere, men man trenger at 3-4 av de kan være på toppen av pyramiden, og de andre må være sterke nok til å være mellomflyer i pyramiden. Samtidig trenger man at noen av B og C basene kan være mellomflyere og noen må være skulderstandbase nederst i pyramiden. Altså blir ikke behovet bare A B C D lenger, men AX, AY, BX, BY, BZ osv osv. For coed lag er sammensetningen noe annerledes, da det ofte kun er 2 eller 3 på hver stuntegruppe. Optimalt sett trenger man 8 grupper til den vanskeligste stunteserien, hvor hver gruppe er 1 base, 1 flyer og 1 support. Men noen av supportene må kunne være flyer i en annen stunteserie eller pyramide, mens noen av supportene trengs som baser i en annen stunteserie og pyramide. Samtidig kan man bare ha 6 kast med behov for 6 flyere, og man er da avhengig av at noen av flyerne kan være baser under kasteseksjonen i en rutine.

På uttak har man ofte et ujevnt antall med de ulike posisjonene. For eksempel kan det dukke opp 30 flyere, 10 bakbaser og 7 hovedbaser og 5 sidebaser. Trenerne ser da etter utøvere som kan mestre/har potensiale til å mestre flere posisjoner. For å være en enda mer ettertraktet utøver for trenerne som velger ut laget, kan det derfor være en fordel å mestre flere posisjoner. Ofte ser vi utøvere som har vært flyere, bli baser senere, eller omvendt. Kort oppsummert: det er en avansert sammensetning av brikker som skal passe sammen i ulike deler av rutinen, og derfor også kanskje vanskelig for utøvere og foreldre å forstå hvorfor noen andre blir valgt fremfor seg selv, når man i utgangspunktet er samme posisjon. Det er altså mange faktorer som spiller inn og det er nettopp dette trenerne ser etter når de velger ut laget.

 

Aldersinndeling – Vi forholder oss til gjeldende regelverk hos Norges Amerikanske Idretters Forbund

Alle utøvere født i 2005 og tidligere er seniorer fra høsten. Utøvere født i 2006 kan velge mellom junior eller senior, og vi oppfordrer dem til å søke senior.

Litt om lagene:

  • All Girl 6 & Coed 6 er begge level 6 lag. De har 3 faste treninger i uken. Her er det et krav til egentrening, både stunts og styrke/kondisjon. Lagene krever mye av utøverne både fysisk og psykisk.
  • Senior 5 er et level 5 lag. De har 3 faste treninger i uka. Laget har pleid å være all girl, men det er åpent for at det kan bli coed dersom gutter ønsker seg dit. Senior 5 er for utøvere som ønsker å senere komme inn på et level 6 lag og for utøvere som ønsker å holde på med level 5 cheerleading på senior.

 

Treningstider:

AG6 vil trene mandag kl 19-21, onsdag kl 20-22 og søndag kl 20-22.

Coed 6 vil trene onsdag kl 20-22, torsdag kl 19-21 og søndag kl 20-22.

Senior 5 vil trene onsdag kl 18-20, torsdag kl 19-21 og søndag kl 18-20.

 

Fravær

Cheerleading er en lagidrett og som nevnt, er man utrolig avhengig av hver enkelt utøver. Oppmøte på trening er derfor utrolig viktig. Mangler man for eksempel en flyer, får ikke basene og bakbasen på den gruppen mye ut av treningen fordi de er helt avhengig av å ha flyeren for å kunne stunte. Oppmøte på hver trening er like viktig uansett lag og det forventes av utøverne kommer på de oppsatte treningene. Om man vet om fravær man feks skal ha om en måneds tid er det best å si ifra så tidlig som mulig så trenerne kan planlegge treningene slik at de blir mest mulig effektive for de som er på treningen.