Generell informasjon

Nytt i år er at vi kun kjører uttak for Jr. Elite og Starlight. Lagene Rookies og Stars vil tas ut ved at det kjøres felles treninger i uke 36 før trenerne fordeler utøverne på lagene de vil passe best på. Dersom man stiller på uttak til Jr. Elite og Starlight, men ikke kommer inn på et av disse lagene må man møte på fellestreningene i uke 36 for å få plass på et av de andre juniorlagene våre. Om man ikke ønsker å stille på uttak til Jr. Elite og Starlight kan man møte på fellestreningene i uke 36, dette krever ikke noen påmelding. Utøverne vil få beskjed om hvilket lag de er plassert på etter alle fellestreningene.

 

Treningstidene for fellestreninger for Stars og Rookies i uke 36 er:

● Mandag 6. september kl 17-19 (Spektrum)
● Torsdag 9. september kl 17-19 (Spektrum)
● Søndag 12. september kl 16-18 (Flatåshallen)

 

Tidspunkter for åpne treninger og uttak level 4:

Uttaket for Starlight og Jr. Elite vil foregå søndag 29. august. Uttaket vil starte kl 16.00 med registrering samt oppvarming på egenhånd. Uttaket starter kl 16.30 og da må alle være registrert og ferdig varmet opp.

Åpne treninger før uttaket vil være onsdag 18. august kl 17.00-19.00 og søndag 22. august kl. 16.00-18.00. Disse treningene vil være med opplegg fra juniortrenerne. Det vil også være mulighet for frivillig trening 18. august fra 21.00-22.00 og 22. august fra 20.00-22.00.

Alle aktiviteter i forbindelse med uttak vil skje i Flatåshallen.

 

Utøvere født i 2006

Utøvere født i 2006 kan velge om de ønsker å søke junior eller senior til høsten. Klubben oppfordrer alle til å søke senior, men dette er et individuelt valg som vi anbefaler alle utøvere å snakke med foresatte om. Noen føler seg klare for senior, andre ikke og dette er et individuelt valg. Dersom man er usikker anbefaler vi å ta kontakt med trenere enten på junior eller senior så de kan gi deg råd og veiledning. Alle som søker senior og møter opp på senioruttak vil få plass på et av seniorlagene våre. Når man har møtt på senioruttak vil man ikke få mulighet til å gå på junioruttak etterpå uansett utfall på uttaket.

Registering før uttaket:

For å delta på junioruttaket må man fylle inn et skjema på forhånd (https://forms.gle/ZC77hRCpYRC1HiVN6).  I skjemaet må utøverne fylle ut navn og kontaktinfo, hvilket lag de gikk på i fjor, hvilken posisjon de har og hvilket lag de ønsker seg til. Dersom en utøver er usikker på hvilket lag man ønsker kan man også legge igjen en beskjed om det nederst i skjemaet. Trenerteamene for lagene som har uttak sammen vil snakke sammen før, under og etter uttaket, og har som mål å plassere alle utøverne på laget de vil få mest utbytte på trening, og ikke minst mest utvikling. Selv om man søker seg inn på uttaket, er man ikke garantert plass på verken Starlight eller Jr. Elite.

Hvordan foregår uttaket?
Uttaket starter med registrering og oppvarming på egenhånd. Vi går så videre til turn-delen. Her tar vi inn grupper på 5-10 bak en skillevegg hvor alle vise sin beste stilleturn og løpeturn. Flyere skal i tillegg vise sin beste forover posisjon og bakover posisjon. Etter dette går vi videre til stunt. Trenerne setter sammen stuntegrupper og gir noen anbefalinger om stunt å jobbe med. Vi bytter rundt på gruppene ved behov – og for at alle skal få vise seg frem. Trenerne passer på at alle blir sett under stuntedelen, og vil gå rundt hele tiden og observere. Til slutt har vi en styrke- og kondisjonstest som vil forklares nærmere på uttaket.

Publisering av resultatet – Informasjon og begrunnelse – Ny praksis denne sesongen

Resultatet fra uttaket vil publiseres på nettsiden vår tidligst 48 t etter endt junioruttak. Alle utøvere vil få en mail med informasjon om hvilket lag de har kommet inn på ca 24 t etter endt uttak. Her vil man få en svarfrist på å godta plassen sin, og dersom man ikke har kommet inn på ønsket lag vil man få mulighet til å spørre om begrunnelse ved å kontakte sportslig leder på mail; sportslig@nixies.no. Det er kun henvendelser sendt til denne mailen etter mail med plassering er sendt som vil bli besvart. Sportslig leder vil ikke lese mailer som blir sendt rett etter uttak, da vi ofte opplever at forhastede reaksjoner ikke alltid er de mest konstruktive eller gjennomtenkte. Det vil være representanter fra sportslig komite og en ekstern trener fra en annen klubb til stede på uttaket for å sikre at uttaket er rettferdig og etterprøvbart. Denne prosessen har vi hatt fokus på å forbedre det siste året, da vi ønsker at alle utøvere skal føle seg sett og ivaretatt gjennom prosessen.

Hva trenere ser etter når de setter sammen et lag?
Mange utøvere kommer på uttak, og sportslig komite og trenernes ansvar er å gi alle et mest mulig rettferdig uttak – både for de som har vært i klubben lenge, de som aldri har vært på uttak før eller kommer fra peewee, og de som kommer utenfra fra andre klubber/idretter. Cheerleading er en kompleks idrett og er veldig avhengig av hver enkelt utøver. Å sette sammen et lag er et stort og vanskelig puslespill hvor alle brikkene må passe sammen. På et lag har man optimalt 24 utøvere som skal konkurrere.

For å forklare litt av hvordan trenerne setter sammen et lag vil vi låne et eksempel fra NRC Tigers:
En konkurranserutine kan inneholde maks 24 utøvere så vi tar utgangspunkt i dette videre i eksempelet: På for eksempel et all girl lag trenger trenerne 24 utøvere som skal settes sammen i 6 stuntegrupper. Hver stuntegruppe består av 4 utøvere; A B C D; A er bakperson, B er hovedbase, C er sidebase, D er flyer. Et lag trenger derfor 6 stk av A, 6 stk av B osv. Det er derfor ikke plass til for eksempel 8 stk av D, for da vil man plutselig mangle 2 stk av noe annet og man får ikke lenger seks stuntegrupper som man ønsker for å oppnå best mulig score i rutinen.
På uttak har man ofte et ujevnt antall med de ulike posisjonene. For eksempel kan det dukke opp 30 flyere, 10 bakbaser og 7 hovedbaser og 5 sidebaser. Trenerne ser da etter utøvere som kan mestre/har potensiale til å mestre flere posisjoner. For å være en enda mer ettertraktet utøver for trenerne som velger ut laget, kan det derfor være en fordel å mestre flere posisjoner og ha ulike turnskills. Ofte ser vi utøvere som har vært flyere, bli baser senere, eller omvendt. Kort oppsummert: det er en avansert sammensetning av brikker som skal passe sammen i ulike deler av rutinen, og derfor også kanskje vanskelig for utøvere og foreldre å forstå hvorfor noen andre blir valgt fremfor seg selv, når man i utgangspunktet er samme posisjon. Det er altså mange faktorer som spiller inn og det er nettopp dette trenerne ser etter når de velger ut laget.

Aldersinndeling – Vi forholder oss til gjeldende regelverk hos Norges Amerikanske Idretters Forbund
Alle utøvere født i 2005 blir seniorer fra høsten. Utøvere født i 2006 kan velge mellom junior eller senior, og vi oppfordrer dem til å søke senior. Alle utøvere født i 2009, som nå har vært PeeWee, blir juniorer og de født i 2010 kan velge om de vil være junior eller peewee. Dersom man er født i 2010 kan man ikke gå på Starlight eller Jr. Elite grunnet aldersinndelingene forbundet har. Klubben har gjennomført en kartlegging av de som er født i 2010 og de aller fleste av disse har valgt å ta steget opp til junior level 3.

Litt om lagene
● Jr. Elite er level 5 junior (all girl). De trener 3 ganger i uka. Det er krav til egentrening. Laget er på et høyt nivå som krever mye fysisk og psykisk. Laget er for utøvere som ønsker å satse i junioralder.
● Starlight er et junior all girl level 4 lag. Laget trener 3 ganger i uka. Det er for utøvere som ønsker å drive med level 4 på junior, for utøvere som er klare for et høyere nivå etter junior level 3 eller peewee, og for utøvere som ønsker å senere komme inn på Jr. Elite.
● Stars og Rookies vil begge stille i junior level 3. Stars trener 3 ganger i uka, og Rookies trener 2 ganger i uka. Lagene er for utøvere som både kommer fra å ha trent level 2 på peewee sist sesong (hhv. Sparkling, Shining og Glowing), utøvere som ønsker å drive med level 3 cheerleading og utøvere som ønsker å senere komme inn på level 4 og 5. Dersom vi får inn gutter på dette nivået vil Stars bli et coed lag.

Se også egen side om våre lag.

Treningstider
Jr. Elite vil trene onsdag kl 18-20, torsdag kl 17-19 og søndag kl 18-20.
Starlight vil trene mandag kl 19-21, torsdag kl 17-19 og søndag kl 16-18.
Stars vil trene mandag kl 17-19, torsdag kl 17-19 og søndag kl 16-18.
Rookies vil trene mandag kl 17-19 og onsdag kl 17-18.

Fravær
Cheerleading er en lagidrett og som nevnt, er man utrolig avhengig av hver enkelt utøver. Oppmøte på trening er derfor utrolig viktig. Mangler man for eksempel en flyer, får ikke basene og bakbasen på den gruppen mye ut av treningen fordi de er helt avhengig av å ha flyeren for å kunne stunte. Oppmøte på hver trening er like viktig uansett lag og det forventes av utøverne kommer på de oppsatte treningene. Om man vet om fravær man feks skal ha om en måneds tid er det best å si ifra så tidlig som mulig så trenerne kan planlegge treningene slik at de blir mest mulig effektive for de som er på treningen.

Overgang fra PeeWee til junior
Alle utøvere født i 2009 blir juniorer fra høsten 2021. Utøvere født i 2009 og som ønsker å søke Jr. Elite og Starlight må på uttak slik som alle de andre juniorutøverne i klubben. Dersom man ønsker å gå på Stars eller Rookies trenger man ikke møte på uttak. Disse lagene vil ha felles treninger i uke 36, også vil trenerne plassere utøverne på lagene de passer best på ut ifra dette. Vi anbefaler alle å komme på uttaket til laget man har mest lyst til å gå på og det er alltid verdt å prøve, selv om man eventuelt ikke kommer med første gangen man prøver. Overgangen fra PeeWee til Starlight og Junior Elite er stor, og det er sjelden at utøvere kommer rett inn på Jr. Elite – fordi det krever mye både fysisk og psykisk. Det er viktig å huske på at man konkurrerer med andre juniorutøvere som har mer erfaring fra konkurranselag og er bedre forberedt mentalt og fysisk for lag som Starlight og Jr. Elite, enn det man er når man kommer rett fra PeeWee. Uttak er en kjempegod erfaring å ha med seg, uansett utfall, fordi man ofte får prøvd nye ting, blir kjent med nye mennesker og får mer erfaring i det å prestere når man må – som man kan ta med seg videre.