Treningsavgifter:

Det er i dag sendt ut faktura for treningsavgifter for høstsemesteret. Vi har som praksis at 40 % av treningsavgiften faktureres om høsten og 60 % faktureres etter jul og gjelder for vårsemesteret.

Våre seniorer fikk redusert aktiviteten ganske betydelig forrige sesong pga. Covid-pandemien, og seniorutøvere med alder opp til 19 år er innrømmet en rabatt på kr. 500,- på treningsavgiften for høstsemesteret. De over 20 år og som var aktive forrige sesong, er innrømmet en rabatt på kr. 1.000,-. Dette er i tråd med vedtak i sak 26/2021 i styremøte den 27.04.2021.

Treningsavgiften ble for øvrig satt ned ganske betydelig før forrige sesong, fordi styret fikk skaffet til veie andre finansieringskilder for å drifte klubben.

Forfall er satt til 10 dager.

 

Lisenser:

Nytt av året er at klubben fakturerer lisenser til utøverne. Rent teknisk gjøres dette ved at klubben registrerer lisenser i SportsAdmin og får en samlefaktura fra forbundet vårt (NAIF). Lisensen viderefaktureres aktive utøvere med et administrasjonspåslag på kr. 40,-, i tråd med vedtak i sak 52/2021 i styremøte den 17.08.2021.

Det er per i dag 3 typer lisenser;

  • Aktivitetslisens for PeeWee (kr. 125,- pr. år + adm.gebyr på kr. 40,-)
  • Trenerlisenser (kr. 150,- pr. år) – betales av klubben i sin helhet
  • Ordinære lisenser for de som konkurrerer (kr. 475,- pr. år + adm.gebyr på kr. 40,-)

Lisensen inkluderer en forsikring som dekker idrettsskader. Les mer om forsikringsordningen på forbundets hjemmeside; www.amerikanskeidretter.no.

For de aller yngste – dvs. våre PW – så er de dekket av en skadeforsikring som Norges Idrettsforbund har tegnet hos Gjensidige.