Treningsavgifter

Styret har i møte den 17.08.2021 vedtatt at treningsavgiftene for kommende sesong forblir uendret i forhold til foregående sesong!

Treningsavgiftene blir dermed slik også i år:

PeeWee Lucky, level 1: Kr. 1.800,- pr. sesong

PeeWee Shining og Glowing, level 2: Kr. 2.200,- pr. sesong

Rookies, level 3: Kr. 3.200,- pr. sesong

Øvrige lag (dvs. våre konkurranselag på junior og senior): Kr. 4.800,- pr. sesong.

For høstsemesteret faktureres 40 % av treningsavgiften og for vårsemesteret faktureres 60 % av treningsavgiften. Årsaken til dette er at høstsemesteret (sept. – des.) har 4 mnd. aktiv treningstid og vårsemesteret (jan. – juni) har 6 mnd. aktiv treningstid.

 

Lisenser

Praksisen med fakturering av lisenser vil bli endret fra kommende sesong. Tidligere har hver enkelt utøver fått en faktura fra forbundet på lisens. Fra og med kommende sesong vil faktura på lisens komme på samme faktura som treningsavgift fra Nixies Cheerteam Trondheim.

Nixies utsteder lisenser for alle aktive utøvere via SportsAdmin og viderefakturerer omkostningene pluss et administrativt påslag på kr. 40,- til de det gjelder.

Satsene for lisens er for tiden slik:

Ordinær lisens, for alle som deltar og konkurrerer på junior eller seniorlag, gjelder for en hel sesong fra 01.08. – 31.07.: Kr. 475,-.

Trenerlisens, for trenere som ikke er utøvere, gjelder for en hel sesong fra 01.08. – 31.07.: Kr. 150,-.

Aktivitetslisens for PeeWee, for alle våre PW-utøvere, gjelder for en hel sesong fra 01.08. – 31.07.: Kr. 125,-