Det er besluttet å avvente oppstart av sesongen inntil det kommer nye nasjonale retningslinjer for idretten.

Anbefalingene som gjelder per i dag gjør det vanskelig å gjennomføre treningsaktivitet innenfor forsvarlige rammer og som klubben kan stå ansvarlig for. Klubbens største utfordring i denne sammenhengen er at vi har utøvere fra forskjellige bydeler og kommuner, og som ikke er i samme kohort på skolen osv.

Det er signalisert at myndighetene kommer med reviderte anbefalinger om kort tid.

Neste helg er det terminfestet treningshelg i Flatåshallen – og vi krysser fingrene for at denne kan gjennomføres.

Det kommer oppdatert informasjon i løpet av neste uke.

Styret.