Vi har i dag mottatt informasjon fra forbundet om at årets NM og NCL trolig vil bli utsatt eller avlyst.

Alle landets klubber er invitert til et digitalt dialogmøte tirsdag 01.02.2022 og det vil under møtet bli tatt en avgjørelse.

Det kommer oppdatert informasjon om NM og NCL så raskt som praktisk mulig etter møtet.