Sportslig komite vil framover bestå av

  • Arve Ottem – leder
  • Nora Å. Hatteland
  • Maria Bahramfarsi

Komiteen er allerede godt i gang med planlegging av neste sesong.