Da er sesongens siste treningsøkter gjennomført. Sesongen ble sterkt preget av pandemien, men klubben har så langt som mulig prøvd å få til så mye aktivitet som mulig innen forsvarlige rammer.

Vår egen konkurranse Trondheim Open måtte avlyses også i år, men vi fikk til et alternativt, lokalt arrangement i Spektrum i april for våre egne utøvere – noe som ble godt mottatt av de fleste.

Neste sesong vil forhåpentligvis bli mer «normal», med show, generalprøver og konkurranser. Vi gleder oss veldig til en mer normal tilstand og et aktivitetsnivå på minst samme nivå som før pandemien.

Tidspunkt for laguttak er ikke endelig fastsatt, men vi satser på å få gjennomført dette i slutten av august. Nytt av året er at senioruttakene blir gjennomført først og deretter junioruttakene. Laguttakene vil bli litt annerledes i år enn tidligere. Bl.a. vil det bli leid inn ekstern bistand som sammen med sportslig ledelse skal delta aktivt under selve uttaksprosessen. For de yngste og «ferskeste» juniorene vil opplegget med uttak trolig utgå. Nærmere informasjon om laguttak osv. kommer senere.

Rekrutteringen til klubben er rimelig god. I skrivende stund har ca. 18 – 20 nye utøvere meldt interesse for å bli med som utøver neste sesong. Utøvere som er født i 2010 og har vært med på PeeWee-lag inneværende sesong oppfordres om å ta steget opp til junior neste sesong. Dette gjelder ca. 20 utøvere. Utøvere født i 2006 (ca. 12 stk.) anmodes om å ta steget opp til senior. Et naturlig førstevalg er Senior L5.

Neste sesong skal vi trene i Trondheim Spektrum hall A (nyhallen) mandager og torsdager kl. 16 – 21 og i Flatåshallen onsdager kl. 17 – 22 og søndager 15.30 – 22 som før. I Spektrum disponerer vi 2 hallflater med plass til 4 mattefelt parallelt. Tilsammen blir dette 63 timer pr. uke – et omfang vi aldri har vært i nærheten av tidligere. I enkelte dager/uker vil treninger i Spektrum utgå pga. andre arrangementer/eventer der nede – men dette vil det bli orientert om i Spond. Detaljplaner for hvert enkelt lag kommer i god tid før sesongstart.