Inneværende uke har vi hatt et tilbud om prøvetreninger i Trondheim Spektrum for de helt nye i sporten, slik at de kan få en følelse av om dette er noe for dem eller ikke. Ordningen med prøvetreninger har vi praktisert i flere år og vi har fått gode tilbakemeldinger på opplegget.

 

Det blir en foreløpig siste runde med prøvetrening i Trondheim Spektrum Hall A (nyhallen), delfelt A2 og A3 på følgende tidspunkt i uke 37:

Mandag 13. sept. kl. 17.00 – 18.30: PeeWee Lucky, primært for de som er født i 2013 og senere

 

De som har deltatt på prøvetreninger inneværende uke og har bestemt seg for å fortsette som utøver, bes om å snarest mulig melde seg inn som medlem – slik at vi får registrert nødvendige personopplysninger etc.

Enkleste måte å melde seg inn som medlem er å benytte denne linken (ligger også under egen fane på hjemmesiden):

https://medlemskap.nif.no/Start/Index/724636

 

Fordeling av utøvere på juniorlagene:

Trenerne vil fordele utøvere på juniorlagene, hhv. Rookies, Jr. Stars og Jr. Starlight, i løpet av kort tid.

 

Fordeling av utøvere på PeeWee-lagene:

Fordelingen mellom PW Lucky og PW Shining skjer primært etter fødselsår, med mulig forbehold om mindre justeringer dersom antall på hvert alderstrinn er skeivfordelt. PW Glowing er beregnet for de som har deltatt i sporten tidligere og dette laget er allerede fulltegnet.

 

Prøvetreninger senere i sesongen:

Neste runde med prøvetreninger og opptak av nye medlemmer vil være i januar 2022. For enkelte lag/partier kan tidligere tidspunkt også bli vurdert og vil i så fall bli kunngjort her på hjemmesiden.