Alle som jobber direkte med barn og unge i Nixies må ha gyldig politiattest. Dette gjelder bl.a. trenere, reiseledere, medlemmer i sportslig komite og andre ressurspersoner som er i direkte tilknyting med barn og unge i den daglige driften av klubben.

 

Hvordan skaffe seg en slik attest? Klikk på følgende link:

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/

 

Legg ved bekreftelse på formål. Denne finner du her:

https://nixies.no/wp-content/uploads/Bekreftelse-pa-formal-med-politiattest.pdf

 

Etter at du har fått tilsendt attest, så skal denne forevises vår ansvarlige for politattestordning for registrering – som pt. er Maria Nathalia Pinto Solberg. Attesten skal kun forevises – den vil ikke bli arkivert hos klubben pga. GDPR-bestemmelsene.

Attesten har en gyldighetstid på 3 år.