Alle som har verv eller oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemning må forevise politiattest uten merknader til klubbens ansvarlige for ordningen.

Inneværende sesong er det Nathalia Solberg som er den ansvarlige for ordningen i Nixies.

Som vedlegg til søknad om politiattest må det legges ved formålsbekreftelse. Vi har laget 2 versjoner; hhv. for a) trener og b) for andre med tillitsverv som bla. innebærer nær kontakt med mindreårige. Man må selv skrive inn navn, personnummer og dato, samt signere.

Formålsbekreftelsene kan lastes ned her:

Bekreftelse på formål Trener

Bekreftelse på formål Tillitsverv etc

 

Les mer om ordningen her:

Idrettsforbundet