Formannskapet i Trondheim kommune vedtok 26. august påbud om bruk av munnbind.

I innendørs idrettsanlegg er det nå påbud om bruk av munnbind i situasjoner hvor det ikke kan holdes 1 meters avstand. Det skal brukes munnbind ved inn- og utganger og i alle fellesarealer i anleggene.

Påbudet om munnbind gjelder ikke under utøvelsen av idrettsaktiviteten.