Vi gjør oss klare for sesongen 2021-2022 og reglementet for seksjon cheer er nå oppdatert. Dere finner den nyeste versjonen på hjemmesiden til forbundet vårt: https://amerikanskeidretter.no/cheerleading/dokumentarkiv/#konkurranseregler

Kort oppsummert er de største endringene som følger:

§ 2-4 Trenerattest fra NIF: Denne er nå vedtatt som obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. F.o.m. 1.august må trenere som skal delta på kurs i NAIF regi ha godkjent trenerattest. Trenere må også ha godkjent trenerattest for å kunne meldes på til de offisielle konkurransene i NAIF.

§ 3-1 Norske kategorier: Vi innfører et nytt level for senior: Senior Median, som følger ECU Level 3 Division. Vi håper dette kan bidra til mer rekruttering på seniornivå, samt tryggere og bedre progresjon for mindre erfarne juniorer som går over til senior.

§ 3-6 Klasser og aldersinndelinger i Norge: Denne er oppdatert med aldersinndeling for en ny sesong.

§ 3-8 Drakter: Det er nå påbudt med heldekkende overdeler for alle utøvere uansett alder. Det har vært informert denne regelendringen i reglementet de siste to årene.

§ 5-4 Landslag: Regelen om at utøvere og trenere som er tatt ut på landslaget, ikke kan stille med sitt klubblag i IASF Worlds samme sesong, er nå fjernet.