Cheerleading oppstod ved Princeton University i USA for over 100 år siden. På 80-tallet begynte man med egne konkurranser for cheerleadere.

Det er en konkurranseidrett der lagene bedømmes for sine koreograferte show. Rutinene inneholder blant annet pyramider, kast, cheer (som er rop), hopp, turn og stunts.

Dette er en lagidrett der alles innsats vektes like høyt og synkrone bevegelser og timing er viktig. Hvordan elementene utføres er vesentlig. En cheerleader skal alltid smile, vise spirit, styrke og energi som skal smitte over på publikum.

For å kunne kalle det man driver med for cheerleading må alle elementene som er nevnt over være med og brukes sammen. Det finnes trenerkurs, dommerkurs og treningsleirer for å kunne utvikle utøvere og trenere i cheerleading i Norge.

Det internasjonale forbundet International Cheer Union har 3,5 millioner medlemmer i over 100 medlemsland fra hele verden. Idretten er anerkjent av SportAccord. For mer informasjon om idretten cheerleading, sjekk ut Norges Amerikanske Idretters Forbund på www.amerikanskeidretter.no.

 

Cheerleading i Norge

De første lagene i Norge startet opp så sent som på midten av 90-tallet, men i dag er cheerleading en av landets raskest voksende idretter.  I dag en dette konkurranseidrett som er anerkjent av Norges Idrettsforbund.

Norge er i toppen både i Europa og verden, med medaljer både fra EM og VM. Det internasjonale forbundet International Cheer Union har 3,5 millioner medlemmer i over 100 medlemsland fra hele verden og jobber i dag med å få cheerleading inn som prøvegren i OL.

 

Cheerdance

En egen gren av cheerleading er cheerdance. Under dance er det to kategorier –hip hop og freestyle. Dance bedømmes også i forhold til synkronitet, hurtighet og flyt i rutinen, men skiller seg fra cheerleading ved at det her kun er dans i rutinene. Her gjøres det ikke turn, pyramider, toss eller stunts.

 

Bli med du også!
Priser og påmeldingsinfo. finner du her