Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF)

Nixies Cheerteam Trondheim er tilknyttet særforbundet Norges Amerikanske Idretters Forbund.

På deres hjemmeside finner du mye relevant informasjon om sporten vår.

Forside