Styret har i dag tilbudt Nora Hatteland stilling som daglig leder i en deltidsstilling. Hun har allerede takket ja og begynner i jobben neste uke.

Nora er 21 år gammel og kommer fra Stavanger. Hun har vært aktiv i cheermiljøet i over 8 år, og har siden høsten 2020 hatt ulike roller i Nixies.

Hun studerer for tiden til en bachelorgrad i økonomi og administrasjon på Handelhøyskolen NTNU i Trondheim.

Med hennes bakgrunn både fra cheermiljøet og med stor interesse for økonomi og administrasjon, mener vi å funnet en god kandidat til å lede den daglige driften av klubben i årene framover.

Daglig leder vil tildeles vide fullmakter til å organisere klubbens oppgaver slik daglig leder mener er best, men styret skal orienteres og områdeansvarlig i styret skal forespørres hvis det kan være usikkerhet om denne kan ha innspill. Som følge av dette vil det bli tydelige målsettinger til daglig leders rolle.

 

Å drifte en klubb som Nixies krever en god del arbeid, og Nora skal i sitt virke også jobbe med bl.a. følgende:

 • Ajourføring medlemsregister og Spond
 • Utøverkontrakter, trenerkontrakter, samtykkeskjema PW
 • Utstedelse av lisenser
 • Deltakelse i hallfordelingsmøter i Idrettsrådet, fordeling av treningstider, kontakt med halleiere
 • Skrive referat fra styremøter
 • Referatskriving fra møter i sportslig komite
 • Utarbeidelse av årsmøtedokumenter og årsmelding
 • Loddsalg
 • Fakturering av medlemskontigenter, treningsavgifter og lisenser
 • Ajourhold av hjemmeside
 • Loggføring visning av politiattester
 • Sosiale medier
 • Dokumentlagring, arkiv
 • Forvaltning av klubbens materielle verdier
 • Framforhandling av avtaler
 • Bestilling av drakter
 • Trondheim Open – admin./prosj.leder, invitasjoner, booking, påmeldinger, konk.styring etc.
 • Planlegging interne show og generalprøver
 • Rekrutteringsarbeid
 • Markedsføring, sponsorer

Vi ønsker henne lykke til i jobben!