Å drifte en frivillig organisasjon krever et engasjement av mange.

Nixies er nå på jakt etter personer som kan gjøre en jobb for klubben og ikke minst våre utøvere.

 

Materialansvarlig

Nixies har behov for en eller to personer som kan ha tilsyn med våre materielle verdier i bl.a. Flatåshallen og Trondheim Spektrum. Dette gjelder bl.a. rekvisitalager, førstehjelpsutstyr, mattefelt, noe teknisk utstyr etc. Videre er det behov for løpende vedlikehold og rengjøring av bl.a. mattefeltene våre.

 

Markeds- og sponsorarbeid

Klubben ønsker å styrke arbeidet opp i mot vårt markedsarbeid – først og fremst for å skaffe inntekter som vil gagne våre aktive utøvere. Har du litt kompetanse på markeds- og sponsorarbeid? Ta i så fall kontakt med klubben.

 

Arrangementskomite og Nixies Shop

Nixies arrangerer 3 – 4 arrangementer i løpet av en sesong. I denne forbindelse trenger vi en gruppe personer som administrerer disse arrangementene sammen med vår arrangementsansvarlig i styret.

Nixies har også et utvalg av salgsartikler som vi selger under våre arrangementer – bl.a. dusker, T-skjorter osv. Kan du tenke deg å ta ansvar for Nixies Shop?

Interesserte personer som vil og har muligheter for å gjøre en innsats for klubben og våre barn og unge bes ta kontakt pr. e-post til styret@nixies.no