Nixies Cheerteam Trondheim søker etter daglig leder i en nyopprettet deltidsstilling. Som daglig leder av Nixies vil du ha det administrative ansvaret for driften og medvirke til en kontinuerlig utvikling av idrettslaget. Du vil ha en viktig og sentral rolle med å forvalte klubbens menneskelige og materielle ressurser, og være en tilrettelegger for medlemmer og alle dens frivillige aktører. Vi tilbyr en spennende og variert jobb. Stillingen er en deltidsstilling i størrelsesorden ca. 30 % (etter nærmere avtale).

Vi er på jakt etter en engasjert, positiv og selvstendig person for å drive idrettslaget sammen med styret og idrettslagets komiteer og medlemmer.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta daglig administrasjon og være klubbens kontaktperson innad og utad
 • Ansvar for økonomisk drift og utvikling: Budsjett, prognoser og regnskap i samarbeid med styret
 • Følge opp dokumentasjon/rutiner ifht. offentlige krav og forskrifter
 • Bidra ved medlemsregistering og oppfølging av medlemmer, herunder kontingenter, treningsavgifter etc.
 • Ansvar for salg og oppfølging av sponsor- og samarbeidsavtaler
 • Være aktiv bidragsyter til forberedelse og arrangement i idrettslagets regi

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med merkantile/administrative oppgaver
 • Forståelse/kompetanse innen økonomi- og budsjettarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Forståelse for markedsføring
 • Gode datakunnskaper
 • Det er en fordel om du har kjennskap til idrettens organisering og frivillighet
 • Har du kjennskap til cheerleading som idrett så er det en fordel
 • Stillingen krever politiattest
 • Utdanning fra minimum videregående skole innen eksempelvis økonomi, idrett, administrasjon o.l., helst høyere utdanning innen samme områder
 • Gjerne relevant erfaring fra lignende stillinger

Personlige egenskaper:

 • Er metodisk og systematisk
 • Trives med varierte utfordringer
 • Er fleksibel i forhold til arbeidstid og -oppgaver. De fleste av arbeidsoppgavene kan utføres på et tidspunkt på døgnet som daglig leder selv bestemmer
 • Er god til å samarbeide og kommunisere i alle retninger i en frivillig organisasjon
 • Kjennetegnes ved å være initiativrik og ikke minst løsningsorientert
 • Er serviceinnstilt, positiv og tillitsvekkende
 • Er kunde- og medlemsorientert
 • Har en involverende og inkluderende stil
 • God relasjonsbygger
 • Inkluderende i sin adferd

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb og muligheten til å være med å utvikle Nixies Cheerteam Trondheim inn i fremtiden
 • Frihet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Lønn etter avtale. Evt. spesifikke krav bes oppgitt i søknaden
 • En flott klubb med 250 medlemmer og frivillige

Du vil få en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle Nixies inn i fremtiden. Din innsats vil bety svært mye for veldig mange.

Om arbeidsgiveren:

Nixies Cheerteam Trondheim er et breddeidrettslag med ca. 250 medlemmer, der ca. 200 driver aktivt med cheerleading. Vår visjon er å være den viktigste tilretteleggeren for cheer-aktivitet for alle i Trondheimsregionen, med hovedvekt på barn og unge. Nixies er et av de 5 største idrettslagene i Norge som driver med cheerleading. Vi er tilknyttet Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF). Nixies tilbyr et aktivt fritidstilbud og ønsker å bidra til et godt oppvekst- og bomiljø i regionen. Våre yngste utøvere er 6 år gamle, og vi har aktive utøvere som nærmer seg 40-årsalderen. Nixies framstår som et velorganisert idrettslag med skriftlige rutiner for det aller meste av vår aktivitet, der mennesket, idrettsgleden, profesjonalitet, inkludering og høy aktivitet står i sentrum for vår virksomhet. Du kan lese mer om idrettslaget på www.nixies.no.

Det tas forbehold om årsmøtets godkjenning av finansiering av stillingen.

Søknadsfrist:

Dersom stillingen er av interesse, så kan søknad sendes på e-post til styret@nixies.no. Søknadsfrist er satt til 02.01.2022. Søknaden bør inneholde en CV. Relevante referanser bes også oppgitt. Alle søknader behandles konfidensielt.

Rollebeskrivelse:

Mer detaljert rollebeskrivelse for stillingen finner du her:

Rollebeskrivelse daglig leder