Nixies inngår et samarbeid med Mitt Valg.

MITT VALG er et program i sosial og emosjonell læring (SEL) som bygger livsmestring og en god psykisk helse. I MITT VALG øver barn og ungdom på å utvikle ferdigheter innen følgende fem områder:

1. Selvbevissthet, som handler om å kunne gjenkjenne egne følelser og tanker og vite hvordan det påvirker våre handlinger
2. Selvkontroll, som handler om å kunne regulere følelser, tanker og atferd i forskjellige situasjoner
3. Sosial bevissthet, som handler om å kunne ta andres perspektiv og å ha empati og respekt for andre
4. Relasjonelle ferdigheter, som handler om å kunne etablere og opprettholde sunne og positive relasjoner
5. Ansvarsfulle avgjørelser, som handler om å kunne vurdere konsekvenser av handlinger for seg selv og andre

Målet med MITT VALG i idretten er at barn og unge skal oppleve trygghet, fellesskap, mestring og idrettsglede.

Gjennom å bruke MITT VALG praktiserer trenere og lagledere både det sosiale og det sportslige på en god måte som bidrar til å nå idrettens eget mål om: «Flest mulig, lengst mulig».

Bruk av verktøyene bidrar til:
• Sterkere teamfølelse
• Mer inkludering
• Bedre samarbeid
• Økt mestring
• God konsentrasjon
• Flere relasjoner/vennskap
• Bedre idrettsprestasjoner

Kurset for trenere og lagledere inneholder følgende:
• Hvordan lede en gruppe barn og unge
• Hvordan skape et inkluderende idrettsmilø
• Hvordan forebygge, håndtere og løse konflikter når de oppstår
• Hvordan legge opp treningen slik at alle blir inkludert
• Hvordan skape et godt og forpliktende samarbeid mellom trenere, lagledere og foreldregruppa

Kurset gjennomføres høsten 2021.

Nærmere informasjon på www.determittvalg.no