Vi har i helgen fakturert alle våre medlemmer for medlemskontigent og treningsavgift for våren 2022! Dersom noen har problemer med å betale ta kontakt med kasserer på kasserer@nixies.no eller daglig leder på post@nixies.no!

Vi hjelper alle med betalingsutfordringer så godt vi kan, men det er viktig at dere tar kontakt da dette er vår største inntektskilde til leie av lokaler i Flatåsen, betaling til trenere og annet som gjør at vi kan drifte klubben vår.

Man må også betale medlemsavgift for å få stemmerett på årsmøte! Dersom noen ikke er medlemmer, men ønsker stemmerett til årsmøte kan dere melde dere inn i min idrett også vil vi sende ut fakturaer fortløpende.