Tidspunkt for laguttak

Det blir åpne treninger for juniorer og seniorer hhv. onsdag 18. aug. og søn. 22. aug.

Laguttak for seniorer blir ons. 25. aug. og for juniorer søn. 29. aug.

Alt vil foregå i Flatåshallen. Mer detaljert informasjon kommer senere.

Laguttakene i år blir noe annerledes enn tidligere – mer om dette nedenfor;

Generelt

Nixies driver med breddeidrett – slik som alle andre cheerleadingklubber i Norge. Vi har hhv. 3 konkurranselag på seniornivå (AG6, Coed 6 og Senior 5) og 3 konkurranselag på juniornivå (Jr. Elite, Jr. Starlight og Jr. Stars). Se informasjon under hvert enkelt lag.

Høyere nivå defineres som Coed6, AG6, Jr. Elite lev. 5 og Jr. Starlight level 4.

Rekrutteringslag junior: Rookies. På Rookies er det naturlig at nybegynnere samt nyopprykkede PW`er får plassene på laget.

Uttaksprosedyre
Alle lag på senior vil ha et samlet uttak, og vil være de som har uttaket sitt først ved ny sesong.

Dette sikrer at man vil bli sett like godt av alle trenere når man stiller på uttaket, og derfor gjøre riktig plassering av utøverne enklere.

I tillegg gir dette juniorer som kan gå opp til senior muligheten til å søke der, før junioruttak gjennomføres. Klubben ønsker at flest mulig av de som er født i 2006 går opp til seniornivå.

Deretter holdes det et samlet uttak for de 2 øverste levels på junior (Jr. Elite og Jr. Starlight), som vil avholdes etter resultatene fra senioruttak er kunngjort. Resterende juniorlag (level 3) vil deretter ha felles treninger i ca. 1 – 2 uker – der trenere fordeler utøverne imellom lagene, hvor de passer best iht. til deres ferdigheter.

Informasjon før uttak
Før uttak vil utøvere (og foresatte for utøvere under 18 år) bli informert godt om krav som stilles til de forskjellige lagene, både med tanke på ferdigheter, motivasjon og psykisk påkjenning som det kan medføre å søke til de øverste levels.

Dette er lag som har andre krav enn de resterende i klubben, og det er viktig å forberede utøvere – samt foreldre – godt om dette slik at man kan unngå misforståelser og unødige påkjenninger.

Gjennomføring av uttak
Viktige stikkord:
• Objektivitet
• Legitimitet
• Etterprøvbarhet

Under et uttak skal alle trenere for den aktuelle aldersgruppen være til stede. Det kommer inn en person fra ekstern klubb fra nasjonalt toppnivå, som skal være med under uttaket sammen med sportslig leder.

De er her for å kunne gi bistand til trenerne, og kunne komme med innvendinger og spørsmål til avgjørelser der de finner det nødvendig.

Trenere og sportslige personer skal bli enige om uttaket, før det sendes til sportslig komite og offentliggjøres.

Lagene vil bli kunngjort tidligst 48 timer etter endt uttak. Uttaket skal være ferdig utprøvd før det publiseres.
Ved behov for endring i lagsammensetninger (eksempelvis ved langvarige skader, flytting eller andre frafall av utøvere på konkurranse lag) gjelder følgende:

Har du vært på uttak og ikke kommet inn på høyere level, men fått plass på konkurranselag og takket nei til denne plassen
• Da mister man retten til å komme inn på (høyere nivå) ved ekstraordinære uttak under samme sesongen.
• Dispensasjon kan gis til utøvere tilbake fra skade (dokumentert) i samråd med sportslig komite.
• Trenere kan ta opp utøvere etter behov, hovedsakelig intern rekruttering fra lavere nivå i klubben i samråd med sportslig.

Det åpnes for uttak under sesongen, men ikke før første konkurranse.

Ved ekstraordinært uttak gjelder følgende:
• Det kan utøves skjønn på gutter da det ønskes flere inn i klubben.
• Unntaksvis kan det tas inn jenter ved spesielt behov om de har meget god erfaring og ferdigheter for nivået laget konkurrer i (utøvere som søker seg til klubben fra andre lag).

Opptakskrav for hvert enkelt lag / levels
Disse er kunngjort på egen side.