Vi vil herved invitere til årsmøte for Nixies Cheerteam Trondheim tirsdag 19 mars kl 18-20. Saksliste vil komme etter hvert, men hold av datoen. Det skal blant annet være valg av Styretmedlemmer. Dette er en strålende mulighet til å bli med og påvirke i klubben. Vi legger opp til medlemsmøte etter årsmøte. Alle som fyller 15 innen 2024 har stemmerett. Så bli med! Vi skal også behandle saker fra medlemmer. Det er viktig at alle som har saker som en vil skal behandles under møtet sender disse inn til styret innen 6 mars.
Hilsen Styret