Innbydelse til Trondheim Open 2024 ligger ute. Velkommen!