Informasjon om sesongen 22/23

NAIF (Norges Amerikanse Idretters Forbund) har i juli kommet med nye aldersregler som vil gjelde allerede den kommende sesongen. Endringer kommer som følge av endringer i ECU og ICU. Som en klubb ser vi på endringen som positiv på lang sikt da det vil gi gode muligheter for progresjon både for alder og nivå. For å passe inn i de nye aldersreglene, både på youth, junior og senior har vi nå gjort noen endringer på aldersinndelingene på våre konkurranselag. Vedlagt følger en del informasjon om de nye aldersinndelingene og sesongstart for våre konkurranselag.

 

Skal din utøver på PeeWee (født 2012-2016) kan du ta kontakt med daglig leder på post@nixies.no dersom du ikke har blitt lagt til i Spond enda!

 

Aldersinndelinger i Nixies 

Aldersgruppe Lag i Nixies Fødselsdato 2022/2023
Senior

(level 5 og/eller 6)

All Girl

Coed

2006 og eldre
Junior

(level 4 og 5)

Junior Elite

Starlight

2004-2009
Youth

(level 2 og 3)

Stars

Rookies

2009-2011
PeeWee

(level 2)

Glowing

Shining

2011-2013
Mini

(level 1)

Lucky 2014-2016

 

I Nixies blir aldersinndelingene for kommende sesong som i tabellen over.

Dette vil si at utøvere født i 2004, 2005 og 2006 kan velge om de ønsker å stille på junior- eller senior uttak. Dersom man er usikker hva man skal velge anbefaler vi å ta kontakt med trenere enten på junior eller senior så de kan gi deg råd og veiledning.

 

Utøvere født i 2009 kan velge om de ønsker å stille på junior uttak, eller delta på youth fellestreninger. Dersom man ikke får plass på ett av juniorlagene våre vil man få plass på et av våre youth lag. Dersom man er usikker hva man skal velge anbefaler vi å ta kontakt med trenere enten på youth eller junior så de kan gi deg råd og veiledning.

 

Senior

For utøvere født i 2006 og tidligere.

Antall seniorlag og level vil være avhengig av utøvermassen på senior. Vi håper å ha tre konkurranselag og da blir det følgende.

All Girl 6 stiller i Senior Level 6 Premier.

Coed 6 stiller i Senior Level 6 Premier.

Senior 5 stiller i Senior Level 5 Elite.

 

ÅPEN TRENING:

Lørdag 20. August KL. 14-18

 

UTTAK TIL SENIOR:

Søndag 21. august KL. 16-19. Registrering starter kl 15.30.

PÅMELDINGSSKJEMA TIL SENIOR UTTAK: https://forms.gle/tFQB6TH8HjjMyDzK8

 

Junior 

For utøvere født i 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009.

Junior Elite stiller i Junior Level 5 Elite.

Starlight stiller i Junior Level 4 Advanced.

 

ÅPEN TRENING:

Lørdag 20. August KL. 11-14

Søndag 21. August KL. 13-15

 

UTTAK TIL STARLIGHT OG JUNIOR ELITE

Onsdag  24.august kl.18-21. Registrering fra kl.17.30.

PÅMELDINGSSKJEMA TIL JUNIOR UTTAK: https://forms.gle/JVRyt2ALfz84fJ778

 

Youth

For utøvere født i 2009, 2010 og 2011.

Lagene vil ikke ha uttak, men fellestreninger hvor trenerne etterpå vil sette seg ned sammen og sette lagene.

Stars stiller i Youth Level 3 Median.

Rookies stiller i Youth Level 2 Intermediate. 

 

FELLESTRENINGER YOUTH:

Søndag 21. August KL. 11-13

Lørdag 27. August KL. 12-14

Søndag 28. August KL. 12-15

PÅMELDINGSSKJEMA YOUTH: https://forms.gle/vawD8PDsjioVC9FWA

 

Uttak

Som ifjor kjører vi kun uttak for Senior, Jr. Elite og Starlight. Rookies og Stars vil tas ut ved at det kjøres felles treninger før trenerne fordeler utøverne på lagene de vil passe best på. Utøverne vil få beskjed om hvilket lag de er plassert på etter alle fellestreningene.

De åpne treningene før uttak vil være med trenere tilstede, og anbefales å delta på slik at trenerne blir kjent med utøverne og man kommer i gang etter en lang sommerferie før uttak.

For å delta på uttak må man fylle inn et skjema på forhånd. I skjemaet må utøverne fylle ut navn og kontaktinfo, hvilket lag de gikk på i fjor, hvilken posisjon de har og hvilket lag de ønsker seg til. Dersom en utøver er usikker på hvilket lag man ønsker kan man også legge igjen en beskjed om det nederst i skjemaet. Trenerteamene for lagene som har uttak sammen vil snakke sammen før, under og etter uttaket, og har som mål å plassere alle utøverne på laget de vil få mest utbytte på trening, og mest utvikling. 


Frist for påmelding til uttak er 48 timer før uttaket starter slik at trenere og sportslig komite kan sette seg ned og planlegge ut ifra antall påmeldte. Det er viktig for oss å vite på forhånd hvor mange lag vi har utøvere til.

 

Treningstider og trenerteam

Treningstider og trenerteam vil publiseres fortløpende når det er klart.