Informasjon om årets NM og NCL – mottatt fra forbundet 11.02.2022:

 

Foreldrehotell: For første gang har Oslofjord god kapasitet for familie, venner og andre tilskuere. De har åpnet Oslofjord Hotell, med egen restaurant og skybar. Prisene er også på linje med det man finner for hotell i Tønsberg. Se mer informasjon vedlagt. Publikumsbilletter blir lagt ut til forhåndssalg i løpet av en ukes tid.
Cheergalla: Det planlegges for cheergalla i år. Her er alle utøvere, trenere og lagledere invitert! De som er akkreditert med et lag, men ikke ønsker å spise på gallaen – bes bestille «Bevertningspakke inkl. take-away måltid på lørdag».
Nominasjoner til priser ved cheergallaen er i gang – se link i invitasjonen vedlagt.
Lisens: Det er viktig at alle deltagere har lisens – dette er påkrevd til NM-helgen for både trenere og utøvere på konkurranselag. For mer utdypende om trenerlisens, se regelverket §6.4: https://amerikanskeidretter.no/wp-content/uploads/Reglement-NAIF-seksjon-cheer-versjon_211021.pdf
Trenerattest: Husk også at trenerattesten er obligatorisk for alle trenere i norsk idrett (vedtak fra NIFs idrettsting 2021). Se regelverket §2.4: https://amerikanskeidretter.no/wp-content/uploads/Reglement-NAIF-seksjon-cheer-versjon_211021.pdf Og les mer om trenerattesten her: https://trener.nif.no/
Løpende informasjon: Vi anbefaler å spre ordet om nettsiden for arrangmentet: www.nmcheer.no og facebook-arrangementet her: https://fb.me/e/2Q1HAozdi
Her kommer det informasjon og påminnelser fortløpende – både til deltagere og tilskuere.