De store arrangementene som kjøres i Spektrum nå i helga viser seg å være mer plass- og tidskrevende enn forutsatt. Dette er også nasjonale arrangementer som har fortrinnsrett ifbm. halltildeling.

Etter en intens kommunikasjon mellom berørte parter er det besluttet å utsette vår generalprøve/show til søndag 14. november.

Arrangementet gjennomføres i Spektrum og i hallene A3 og A4.

Tidsplanen og rekkefølgen på lagene vil bli den samme.

Selv om utsettelsen skyldes forhold vi ikke rår over, så beklager vi at vårt arrangement må utsettes med 1 uke.