Finn Fram Fest (FFF) i Trondheim Spektrum i dag. Her viser alle innendørsidretter seg fram for å promotere seg. FFF er også en fin mulighet for rekruttering.
Nixies er godt representert med utøvere fra Youth Stars og Junior Starlight.