Regjeringen har i kveld hatt pressekonferanse om pandemien. Det er sterke føringer fra nasjonale myndigheter om å begrense aktiviteten i bl.a. kontaktidretter.

Vi i Nixies CT v/styret har derfor valgt å avlyse de siste planlagte treningene før jul.

Trenere og utøvere i Nixies kommer fra ulike bydeler og fra en rekke av våre nabokommuner, noe som forsterker behovet for å begrense aktiviteten.

Per i dag vet vi ikke hvor langvarig dette blir, men de nasjonale føringene gjelder i minst 4 uker framover.

Vi kommer med oppdatert informasjon i god tid før oppstart av vårsemesteret.

I mellomtiden får alle nyte juleferie sammen med sine familier. Husk å ta vare på hverandre og ikke minst: Husk den berømte meteren!