Dette er et overslag basert på tidligere turer. De faktisk kostnadene vil variere noe. Vår turkomité jobber alltid med å presse prisene til det ytterste.

Utøvere på konkurranselag MÅ delta på alle konkurransene.
Det er i tillegg mulighet for en frivillig utenlands/innenlandskonkurranse i vårsessongen. Dette er ikke tatt med i kostnadsoverslaget.

Hva Kostnad
Kontingent og treningsavgift 5040/år
Lisens 325/år
Kvalifiseringskonkurranse, østlandet, november 2500-3500*
Evt. kvalifiseringsskonkurranse, østlandet, januar 2500-3500*
NM i cheerleading for kvalifiserte lag 3500-4000
Div. treningsleirer i Trøndelag 500-2000**
Evt. Frivillig utenlands/innenlandskonkurranse i løpet av vårsessongen Beregnes ved påmelding/ vedtak om konkurranse

* På kvalifiseringskonkurransene er det normalt kun frokost inkludert, annen mat kjøpes med medbrakte lommepenger. Dette informerer vi om til hver enkelt tur.

** Pris på treningsleirer avhenger av hva som er inkludert – innleid trener, overnatting, mat etc.