Barneidrett er definert som idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysisk utvikling og funksjonshemming.

Barn kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og idrettsarrangementer i Norge. De som er yngre enn dette kan bare delta lokalt/regionalt. I barneidretten er det ikke resultater som skal være i fokus, men det er mestring.

Oppgavene går ut på å sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter, videre å ha sørget for at klubben gjennomfører foreldremøter og ha sikret at det er god variasjon i aktivitetstilbudet.

Du kan lese mer på:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

Styret har utnevnt Arve Ottem som barneidrettsidrettsansvarlig for kommende sesong.