Årsmøtet ble vel gjennomført i Flatåshallen 22. juni 2021.

Det valgt nytt styre bestående av følgende personer:

 • Svein E. Møkkelgård, leder
 • Silje Fuglaas-Hahn, nestleder
 • Arve Ottem, sportslig leder
 • Nathalia Solberg, styremedlem
 • Kristin Tellefsen, styremedlem
 • Geir Sivertsen, styremedlem
 • Jon Inge Høvik Aas, vara
 • Nora Hatteland, vara

 

Som ny valgkomite ble følgende valgt:

 • Heidi Leistad, leder
 • Hanne Stene Yilmas
 • Hanna V. Nygård
 • Anna M. Waade, vara

 

Revisorer:

 • Unni Vikdal
 • Julie Bolstad