Under uttaket til seniorlagene i går kveld var det 51 påmeldte, mens klubben hadde håpet på noen flere.

Ettersom antallet utøvere på uttaket var 51, så ble det en utfordring å fylle 3 lag. Om dette skulle ha blitt prioritert hadde det ikke vært spesielt gunstig for noen av lagene, da antall utøvere på hvert lag ville ha blitt for lavt i forhold til en hensiktsmessig oppbygging av rutiner m.v.

Derfor mener klubbens sportslige ledelse (etter en grundig vurdering) at det er en riktig avgjørelse å i år prioritere 2 fullstendige level 6-lag, framfor 2 level 6-lag og 1 level 5-lag (alternativt 1 level 6-lag og 1 level 5-lag).

Selv om spriket i nivå blandt utøverne innenfor visse områder kan virke stort per i dag, så blir heller dette en utfordring som trenerne må legge til rette for i sin treningsplanlegging i tiden framover.

Navnelister over utøvere som er tatt ut på de 2 level 6-lagene vil bli kunngjort i morgen fredag 27.08.

Sportslig ledelse