Uttak til konkurranselag sesongen 2019/20:
• Senior – mandag 26.8 – kl. 17:30-20:00 – Husebyhallen
• Junior – onsdag 28.8 – kl. 16:30-19:00 – Husebyhallen

Vi holder på til vi føler oss ferdige, så vær obs på at det kan vare lengre/kortere.

Før selve uttaket MÅ alle som skal delta fylle inn skjemaet som ligger ved denne linken:
Senior:
https://forms.gle/sSgytfeVAtqVFq6Y9

Junior:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnfH-8_PEtMw1dTbpIfjSwlWCnDxrC4sdP1TE00i0CDqeGqQ/viewform?usp=sf_link

Har du spørsmål om skjemaet eller uttaket, ta kontakt med Elisabet (junior) elisabetsundberg@hotmail.com, eller Majlén (senior) majlen92@gmail.com.

Opptakskrav

Kravene kan variere noe fra sesong til sesong, du finner en oppdatert oversikt for de ulike lagene her

SENIORUTTAK – mandag 26.08 (født 2004 eller tidligere):

Ferdig oppvarmet senest 17:30 i HUSEBYHALLEN

Første del for senior:
Flyerposisjoner: Scorp og heel
Turn: Alt etter araber og eventuelt stift (turn skal foregå uten spotter)
Styrke: 20 burpees med pushups på baser og 15 toe to bar for flyere
Ekstra for de som søker level 6: Mellomflyere og skulderstandbaser viser oppgang og nedgang pluss 10 squat mens de står på hverandre

Andre del for senior:
Dele opp i poster: Coed level 6, AG Level 5 og AG level 6
Stunt og kast i de ulike postene ut i fra det laget de søker på.

Etter uttaket vil utøvere bli fordelt på våre tre lag:
Senior All Girl 6: Vårt Senior All Girl lag som stiller i den høyeste klassen innen cheerleading.
Senior Coed 6: Vårt Senior Coed lag som stiller i den høyeste klassen innen cheerleading. Her ønsker vi både gutter og jenter.
Senior Level 5: Vårt seniorlag som konkurrerer i den nest høyeste klassen i cheerleading. Laget er for både gutter og jenter, og består av både erfarne og nye utøvere.

Spørsmål om senioruttaket rettes til majlen92@gmail.com.

JUNIORUTTAK onsdag 28.08 (født 2008-2004)

Ferdig oppvarmet senest 16:30 i HUSEBYHALLEN

Første del for Junior:
Vi tar inn gruppevis for å vise turn. Her ønsker vi å se det beste stille og løpende passet dere har. I tillegg skal flyere vise flyerposisjoner under denne delen.

Andre del for Junior
Her kommer vi til å dele opp i level 5 (junior elite) og level 3 (junior stars og junior rookies) ut i fra hvilket lag utøverne søker på. Her kommer vi til å sette sammen grupper og jobbe med diverse stunt og turn.

NB: For å søke på Junior Elite må du være født mellom 2007 og 2004. På Junior Stars og Junior Rookies må du være født mellom 2008 og 2004.

Etter uttaket vil utøvere bli fordelt på våre tre lag:
Junior Elite: Vårt junior elite lag som konkurrerer på level 5, den høyeste klassen innen junior.
Junior Stars: Vårt juniorlag som konkurrerer på level 3, junior.
Junior Rookies: Vårt nybegynnerlag. Her kreves ingen forkunnskaper innen cheerleading. Junior Rookies vil jobbe mot å stille på Trondheim Open og evt. på Summer Open.

Vi ønsker både gutter og jenter til våre juniorlag!

Spørsmål om junioruttaket rettes også til elisabetsundberg@hotmail.com

Nybegynnere som ikke vil stille på uttak kan sende en e-post til elisabetsundberg@hotmail.comog søke om plass på vårt Junior Rookies-lag.

NB! Utøvere født i 2004

Du bestemmer selv hvilket uttak du ønsker å stille på (junior eller senior) Er du usikker, kan du stille på begge.

For å kunne stille med 3 gode konkurranselag på senior ønsker vi at utøvere født i 2004 går opp til seniorlagene. På seniornivå har vi 3 ulike tilbud. To level 6 lag og ett level 5 lag.

NB2: Alle utøvere som vil inn på et av våre konkurranselag MÅ stille på uttak, uavhengig av hvilket lag du gikk på forrige sesong.

NB3: Utøvere som står i gjeld til klubben, dvs. har utestående betalinger får ikke lov å stille på uttak før dette er betalt. Utøvere dette gjelder har fått beskjed!

NB4: Dersom man ikke har mulighet til å møte på uttak kan man sende film.
JUNIOR – sendes til elisabetsundberg@hotmail.com
SENIOR sendes til majlen92@gmail.com

Resultatene fra uttaket vil postes på Facebooknog her på nixies.no

Velkommen på uttak!

Mvh
Nixies trenerteam g Sportslig komité