Uttak for senior konkurranselag sesongen 20/21
Søndag 13. september i Flatåshallen
NB! To puljer – se oppmøte nedenfor

Alle utøvere som styiller på senioruttak MÅ fylle ut Dette skjema

På bakgrunn av Trondheim Kommunes nye retningslinjer som tilsier at antall utøvere ikke skal overstige 40 stk + trenere (2×20 utøvere) i hallen samtidig, er vi denne sesongen nødt til å tenke annerledes i forhold til laguttak og organisering av treningene våre.

Myndighetene har desverre varslet at de ikke vil åpne for hele breddeidretten og tillate trening for utøvere over 19 år som planlagt 1. september.
I tillegg har vi strenge begrensninger i forhold til maks tillatt antall utøvere vi kan ha i treningshallen samtidig.
Vi har derfor valgt å utsette senioruttaket i år, til søndag 13. september.

For å ikke overstige maks tillatt antall utøvere i hallen, blir vi nødt til å dele opp uttaket i to puljer.
Vi vil derfor kjøre separate uttak for Senior 5 og Coed 6, – og et eget for AG6.
Ved større pågang må vi dele inn uttakene i 3 puljer for å overholde retningslinjene.
I praksis deltar man like vel som før, på et felles uttak for hele senior.

I uke 36 og 37 blir det en rekke åpne treninger for våre seniorutøvere – se tider her.
Trenere vil bruke deltagelse på disse treningene i sitt vurderingsgrunnlag for utøverne under laguttak.
Det vil være treninger både for turn/ styrke/ kondisjon og egne stuntetreninger for utøvere 15-19år.
Dela´tagere må være påmeldt til hver av treningene, for å sikre at vi overholder regelen om maks antall utøvere i hallen.

NB! Utøvere født i 2005
Vi ønsker at alle 2005 modeller skal stille på senioruttaket.
I år rykker det opp mange nye utøvere til junior, så vi vil gjerne ha alle våre 05´ere over på senior.
Med bakgrunn i at junior- og senioruttaken må foregå på ulike tidspunkt MÅ utøvere født i 2005 ta et valg på om de ønsker å være junior eller senior sesongen 20/21.
Er du usikker, spør trenerne dine fra forrige sesong hvilket lag de anbefaler,
eller ta kontakt med trener på lagene du ønsker plass på for å finne ut hvor de anbefaler at du søker.
Trenerteamet finner du her.

Vi ønsker både gutter og jenter til våre seniorlag!

Hvorfor er det uttak/ kartlegging til konkurranselagene? Generelt om uttak/ kartlegging generelt – her

Uttak og treninger vil tilpasses de gjeldende retningslinjer.
Se arrangement info. på Facebook, og i Facebookgruppen vår Hele Nixies

Har du spørsmål om skjemaet eller uttaket, ta kontakt med:
Senior – Majlén majlen92@gmail.com

Program

Pr. nå skal seniorutøvere IKKE vise stunt på uttak.
Ved eventuelle endringer av retningslinjene før uttaksdato, kan gjennomføringen av uttaket bli endret.

Turndel:
Vi ønsker å se deres beste skill uten spot! Her blir dere tatt inn 5 og 5, og kjører løpeturn+stilleturn. I tillegg til turn ønsker vi å se hopp og posisjoner for flyere.

Styrkedel:
Under styrkedelen vil vi se hvor hardt dere pusher dere, og hvor sterk viljestyrke dere har.

Kondisjon:
Vi legger opp en løype, som dere skal fullføre X antall ganger på 2,15 minutter. Løypen blir en kombinasjon av styrke og kondisjon.

Sluttdel:
Tilslutt deler vi opp i hvert lag (der dere søker) hvor man skal bli bedre kjent og vise frem det man ønsker. Hvert trenerteam legger opp for hvert lag. Stikkord her er lagmoral, personlighet og VILJE!

Når det kommer til uttakskravene, ønsker vi å jobbe med disse hele sesongen.
Jobb hardt hjemme med det som blir aktuelt for uttaket så har dere et godt grunnlag ☺️

Senior 5 og Coed 6
Oppmøte i Flatåshallen senest 15.30 for registrering og oppvarming.
Alle utøvere skal være ferdig oppvarmet til senest 16.00, da starter selve uttaket.

Avsluttes senest kl. 18:00

AllGirl 6
Oppmøte i Flatåshallen senest 18.30 for registrering og oppvarming.
Alle utøvere skal være ferdig oppvarmet til senest 19.00, da starter selve uttaket.

Avsluttes senest kl. 21:00

Resultater

Etter uttaket vil utøverne bli plassert på et av våre tre seniorlag:
Senior 5: Vårt elitelag på seniornivå, stiller i level 5 som er den nest høyeste klassen på seniornivå.
Coed 6:   Vårt seniorlag for både gutter og jenter, rykket opp til level 6 i 2017 (det høyeste nivået i cheerleading).
AllGirl 6:  Vårt eldste seniorlag, med mange erfarne utøvere og har konkurrert i level 6 siden 2014 (det høyeste nivået i cheerleading).

Opptakskrav

Kravene kan variere noe fra sesong til sesong, du finner en oppdatert oversikt for de ulike lagene her

Treningsoppstart senior

Sesongen for seniorlagene våre vil være amputert frem til voksenidretten åpner for fullt.
Vi vil som klubb gjøre vårt beste for at alle skal få et verdig treningstilbud uavhengig om man er under eller over 19 år.
Frem til breddeidretten for utøvere f.o.m. 20 år åpner igjen for fullt, vil treningene bestå av både organiserte og frivillige treninger for de ulike lagene, og det vil være en god blanding av styrke/ turn/ kondisjon og egne stuntetreninger for utøvere 15-19 år.
Det vil også være mye fokus på å bli kjent, sosiale tiltak og skape samhold på lagene frem til alle får lov til å trene og konkurrere som vanlig igjen.

NB! Utøvere f.o.m. 20 år får 50% reduksjon i treningsavgiften frem til nyttår som et resultat av dette.

Alle utøvere som styiller på senioruttak MÅ fylle ut Dette skjema