Uttak for junior konkurranselag sesongen 20/21
Søndag 30. august i Flatåshallen
NB! To puljer – se oppmøte nedenfor

Alle utøvere som stiller på junioruttak må fylle ut Dette skjema

På bakgrunn av Trondheim Kommunes nye retningslinjer som tilsier at antall utøvere ikke skal overstige 40 stk + trenere (2×20 utøvere) i hallen samtidig, er vi denne sesongen nødt til å tenke annerledes i forhold til laguttak og organisering av treningene våre.

Vi anbefaler å delta på åpne treninger i forkant av uttaket, trenerne vil ta med deltagelse på disse i sin vurdering av utøverne i uttaket.
Tider finner du her.

For å ikke overstige maks tillatt antall utøvere i hallen, blir vi nødt til å dele opp uttaket i to puljer.
Vi vil derfor kjøre separate uttak for Rookies, Stars (level 3) og Starlight (level 4) – og Junior Elite (level 5).
Ved større pågang må vi dele inn uttakene i 3 puljer for å overholde retningslinjene.

NB! Utøvere født i 2005
Vi ønsker at alle 2005 modeller skal stille på senioruttaket.
I år rykker det opp mange nye utøvere til junior, så vi vil gjerne ha alle våre 05´ere over på senior.
Med bakgrunn i at junior- og senioruttaken må foregå på ulike tidspunkt MÅ utøvere født i 2005 ta et valg på om de ønsker å være junior eller senior sesongen 20/21.
Er du usikker, spør trenerne dine fra forrige sesong hvilket lag de anbefaler,
eller ta kontakt med trener på lagene du ønsker plass på for å finne ut hvor de anbefaler at du søker.
Trenerteamet finner du her.

Hvorfor er det uttak/ kartlegging til konkurranselagene? Generelt om uttak/ kartlegging generelt – her

Uttak og treninger vil tilpasses de gjeldende retningslinjer.
Se arrangement info. på Facebook, og i Facebookgruppen vår Hele Nixies

Har du spørsmål om skjemaet eller uttaket, ta kontakt med:
Junior – Elisabet (junior) elisabetsundberg@hotmail.com

Program

• Oppvarming
• Grupper på 5 og 5, viser frem turn, og flyere viser flyerposisjoner.
• Stuntedel hvor vi deler utøverne inn i grupper på 4, hvor vi jobber med diverse stunts og toss.
Trenerteamet for junior vil etter endt uttak samlet fordele utøverne på et av de fire juniorlagene våre.

Rookies, Stars (level 3) og Starlight (level 4)
Oppmøte i Flatåshallen senest 15.30 for registrering og oppvarming.
Alle utøvere skal være ferdig oppvarmet til senest 16.00, da starter selve uttaket.

Avsluttes senest kl. 18:00
PS!
Hvis du vil å gå på Rookies sesongen 20/21, men ikke ønsker å stille på uttak, kan du sende e-post til medlemsansvarlig@nixies.no

Junior Elite (level 5)
Oppmøte i Flatåshallen senest 18.30 for registrering og oppvarming.
Alle utøvere skal være ferdig oppvarmet til senest 19.00, da starter selve uttaket.

Avsluttes senest kl. 21:00

Resultater

Etter uttaket vil utøverne bli plassert på et av våre fire juniorlag:
Junior Elite: Vårt elitelag på juniornivå, stiller i level 5 som er den høyeste klassen på juniornivå.
Junior 4:  Konkurranselag som stiller i level 4, den nest høyeste klassen på juniornivå.
(NB: For å stille på uttak til Junior Elite og Junior 4 MÅ man være født mellom 2008-2005).
Junior Stars: Konkurranselag på juniornivå som stiller i level 3.
Junior Rookies: Vårt nybegynnerlag på juniornivå, her kreves ingen forkunnskaper.

PS! Hvis du vil å gå på Rookies sesongen 20/21, men ikke ønsker å stille på uttak, kan du sende e-post til medlemsansvarlig@nixies.no

Spørsmål om junioruttaket rettes til elisabetsundberg@hotmail.com

Opptakskrav

Kravene kan variere noe fra sesong til sesong, du finner en oppdatert oversikt for de ulike lagene her

Vi ønsker både gutter og jenter til våre juniorlag!

Alle utøvere som stiller på junioruttak må fylle ut Dette skjema

NB! Utøvere som står i gjeld til klubben, dvs. har utestående betalinger får IKKE stille på uttak før dette er betalt. De det gjelder får beskjed.

 

Søknad om å gå på lag med venner/ søsken?
De yngste juniorutøvere kan søke om å komme på samme lag som venner eller søsken.
Men, vi gjør oppmerksom på at utøverne i slike tilfeller ikke kan forvente å komme inn på de to topplagene (level 4 og level 5).
Trenergruppen for junior vil etterstrebe plassere utøvere som søker om slik samplassering på det laget de passer best som i en helhet.
NB! Vi kan dessverre ikke garantere at trenerteamet greier å oppfylle slike ønsker, da det er begrenset med plass på våre populære juniorlag og trenere må og vil ha hovedfokus på lagenes sammensetning som en helhet, for god utvikling og sikkerhet på trening.
Evt søknad sendes til teamansvarlig for junior Elisabeth, elisabetsundberg@hotmail.com

 

Dersom man ikke har mulighet til å møte på uttak kan man etter avtale sende film.
JUNIOR – sendes til elisabetsundberg@hotmail.com

Resultatene fra uttaket vil publiseres på arrangementssiden, Hele Nixies og nettsiden vår nixies.no.

Velkommen på uttak!

Mvh,
Nixies trenerteam og Sportslig komité