Styret i Nixies er på jakt etter en utøverrepresentant – kjenner du noen du vil anbefale?

Personen vil ha uttalerett men ikke stemmerett i styret og vil delta på alle styremøter.
Kjenner du noen (deg selv?) som er engasjert i klubbens ve og vel og vil kunne bidra positivt i styrets arbeid med utvikling av klubben?
Send oss en anbefaling/ et forslag!

Send inn anonym anbefaling
Klikk her og fyll ut

Eller send oss en e-post til styret@nixies.no