Bli med å holde hjulene i gang for alle våre ivrige små og store Nixies – hjelp oss å fylle disse rollene:

Materialforvalter
Nixies trenger en dedikert person til å ta vare på vårt materiell.
Våre mattefelt, madrasser, dusker, skilt, rekvisita, drakter, premier mv. trenger tilsyn og oppfølging.
Vi søker en person som har ordenssans, praktiske evner og som vil bidra til å ivareta våre materielle verdier.
Er dette noe du kan tenke deg å bidra med i klubben vår, send en e-post til styret@nixies.no eller ta en telefon til styreleder på tlf. 911 31 911.
Bli med i Turkomitéen

Vi i turkomite’ vil gjerne ha flere med på laget. I den anledning søker vi deg som gjerne vil være med å bidra til at turene våre blir fantastiske!
Kort fortalt så er jobben vår å planlegge turene klubben drar på og evaluere dem i etterkant.
Det er ikke snakk om kjempe mye jobb da vi er flere medlemmer og vi har ca. 2 møter i forkant av hver tur.
Send en e-post til silje86.sh@gmail.com innen 1. mai om du kan tenke deg å blitt med.