Det begynner å nærme seg uttak og i den forbindelse arrangerer vi nå åpne treninger i Husebyhallen de kommende ukene. De første to ukene kjører vi ikke-organisert trening hvor utøvere kan komme å trene som de vil i de tidsrommene hallen er åpen. Den siste uken før uttak vil vi kjøre organiserte treninger for både junior og senior, med trenerteamene tilstede.

Tidene lyder som følger:

Torsdag 2.8 16.00-19.00 – Åpen hall (ikke-organisert)
Mandag 6.8 17.00-21.00 – Åpen hall (ikke-organisert)
Torsdag 9.8 16.00-19.00 – Åpen hall (ikke-organisert)
Mandag 13.8 17.00-19.00 – Organisert åpentrening Junior
Mandag 13.8 19.00-21.00 – Organisert åpentrening Senior
Torsdag 16.8 16.00-17.30 – Organisert åpentrening Junior
Torsdag 16.8 17.30-19.00 – Organisert åpentrening Senior

Minner om uttaksarrangementet vårt, hvor du finner all info om uttaket, uttakskrav og åpne treninger ?